Anasayfa / Haber / Maliye PTT Yerine İnternet Üzerinden Tebligat Yapacak

Maliye PTT Yerine İnternet Üzerinden Tebligat Yapacak

Sponsorlu Bağlantılar

Bilişim alanında yaşanan teknolojik gelişmeler ve internet kullanımının her alanda yaygınlaşması, kamu kurum ve kuruluşlarının tebligat uygulamalarında da değişikliğe gidilmesine yol açıyor. Örneğin mahkemeler UYAP sistemi üzerinden kişilerin cep telefonuna gönderdikleri SMS ile duyuru yapabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu birçok uygulamasında kişileri SMS yoluyla bilgilendiriyor. (Bkz. SGK SMS Bilgilendirme Servisi Artık Hizmete Girdi, SGK SMS Bilgilendirme Sistemi Kullanım Kılavuzu, Rapor Parası Yattığında Numarası Kayıtlı Olanlara SMS Gönderilecek başlıklı yazılar).

Son olarak Maliye Bakanlığı 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazete’de 456 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğini yayımladı. Elektronik imza, elektronik fatura, elektronik defter, elektronik yoklama gibi internet üzerinden yapılan işlemlerden sonra, söz konusu Tebliğ uyarınca Maliye Bakanlığı elektronik tebligat uygulamasına da geçecek. Yani vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrak muhatabın e-posta adresine gönderilerek tebligat yapılmış sayılacak. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacak.

Bunun için de elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 1 Ocak 2016 tarihine kadar örneği Tebliğ ekinde yer alan “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”ni (Şirketler ve Diğer Tüzel Kişiler İçin) (EK:1) kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekiyor. Tebliğde getirilen zorunlulukların başladığı tarihten sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundalar.

Uygulamanın Başlangıç Tarihi

Tebliğ uyarınca Elektronik Tebligat uygulamasına, 1 Ocak 2016 tarihinde başlanılacak. Ancak bu tarihten önce bildirimde bulunanlara ise 1 Ekim 2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabilecek.(isvesosyalguvenlik.com)