Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Sigortalı İşlemleri Soru ve Cevaplar / Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılara Hangi İmkanlar Getirilmiştir ?

Malul Çocuğu Bulunan Kadın Sigortalılara Hangi İmkanlar Getirilmiştir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 90- MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN SİGORTALILARA HANGİ İMKANLAR GETİRİLMİŞTİR ?

CEVAP 90- Sosyal güvenlik reformuyla, daha doğrusu 5510 sayılı Kanunla malul çocuğu bulunan kadın sigortalılara daha erken emekli olmalarına imkan sağlanması konusunda düzenleme yapılmıştır.

Bu çerçevede; yaşlılık aylığı (emekli aylığı) bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, 1/10/2008 tarihinden sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte birinin, prim ödeme gün sayısından ve emeklilik yaş hadlerinden indirilmesi öngörülmüştür.

Örneğin, kadın sigortalının doğum tarihi 14/2/1968 olup emeklilikte aranacak yaş haddi 45’tir. Sigortalı 1/1/2012 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş olup, sürekli bakıma muhtaç çocuğundan dolayı bu kapsamda 2000 gün hizmeti bulunmaktadır. Bu durumda kadın sigortalının yaşı esasen tahsis talep tarihi itibarıyla 43 yıl 10 ay ve 17 gündür. Sigortalı kadının yaşından indirilecek gün sayısı 2000/4=500 gün= 1 yıl 4 ay 20 gün olacağından ve bu durumda yaşa indirim süresi kadar ekleme yapılacağından, kişinin yaşı 45 yaş, 3 ay ve 7 gün olarak dikkate alınarak erken emekli olacaktır.