facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Haber / Malulen Emeklilikte Hangi Reformlar Yapıldı ?

Malulen Emeklilikte Hangi Reformlar Yapıldı ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, malul sayılma ve malullük aylığı bağlanmasına ilişkin şartlar 5510 sayılı  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 25, 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilmiş olup; kişilerin malullük durumlarının tespiti, sağlık kurulu raporu düzenlenmesi, rapora itiraz, kontrol muayenesi gibi işlemlerin nasıl yürütüleceği ise yönetmelikle belirlenmişti. Bu çerçevede işlemler daha önceleri Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmekteydi.

Ancak daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı, 5510 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere bir buçuk yıllık bir çalışma sonucunda ortaklaşa bir yönetmelik hazırladı ve söz konusu Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Arık maluliyetle ilgili işlemler 1 Eylül’den beri bu yönetmelik çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu yeni yönetmelikle reform niteliğinde birçok değişiklik yapıldığından, başlıkta reform ifadesini kullandık. Aslında malulen emeklilik için gerekli olan sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı, iş göremezlik yani malullük oranı yukarıda belirttiğimiz üzere, 5510 sayılı Kanunun 25, 26 ve 27 nci maddelerinde düzenlenmiş olup, bu şartlar halen devam etmektedir (Bkz. Malullük Sigortası – Malul Sayılma ve Aylık Bağlanmasının Şartları – Kontrol Muayenesi ve Diğer Konular). Yönetmelikle yapılan yeni düzenleme ve değişiklikler ise % 60 iş göremezlik yani malullük oranının tespitinde esas alınan hastalık ve rahatsızlıkları kapsamaktadır. Reformlar da bu konuda yapılmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu da yayımladığı bültenin 59. sayısında, yapılan bu reformları tek tek sıralamıştır.

Söz konusu Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğiyle yapılan düzenlemeler ve getirilen yenilikler şunlardır;

Organ nakli yaptıran (kemik iliği nakli hariç) hastalara koşulsuz maluliyet hakkı verildi

Hayati öneme haiz kalp, akciğer, böbrek, ka­raciğer, bağırsak nakilleri sonrası kişinin fi­ziksel olarak güç gerektiren işlerde çalışması yapılan tedaviyi riske atmaktadır. Yapılan nakillerin sonlanması yüksek hayati risk içer­mektedir ve ölümle sonlanmasa da yakın ta­kip ve yüksek maliyetle sonuçlanmaktadır. Bu nedenlerle daha önceki yönetmelikte yer alma­yan bu organlarla ilgili nakil sonrası maluliyet hakkı yeni yönetmelikle getirildi.

Böbrek nakli sonrası uygulanan kontrol muayeneleri kaldırıldı

Eski yönetmelikte böbrek nakli yapılan hastala­ra bir yıl maluliyet hakkı veriliyordu. Değerlen­dirmede nakil yapılan böbreğin fonksiyonları normal sınırlarda ise maluliyet kaldırılıyordu. Nakil sonrası maluliyetin kaldırılma olasılığın­dan dolayı çoğu diyaliz hastası uygun böbrek bulunmasına rağmen böbrek naklinden uzak duruyordu. Bu da hasta için düşük yaşam kali­tesi, kurum için ise diyaliz ve ek tedavilerinden dolayı yüksek maliyet anlamına gelmekteydi. Bu düzenleme ile böbrek nakli olmaya teşvik edildi.

Tedavisi olmayan ağır hastalıklar

Kansere bağlı maluliyet kriterlerini taşımayan ancak gelişen komplikasyonlara bağlı çalışamayacak derecede ağır hastalara maluliyet hakkı getirildi. En sık görülen elektrolit bozuklukları bu maksatla maluliyet listesine eklendi.

Diyalize girmeyen kronik böbrek yetmezliği hastaları

Diyalize girmeyen ancak son dönem kronik böbrek yetmezlikleri olan hastalara; yeni yönetmelikte belirtilen kriterlerden en az bir komplikasyon gelişirse maluliyet hakkı verildi. Bu maluliyet maaşından faydalanmak isteyen ancak diyalize girmeyen hastaların sıklıkla başvurdukları diyalize erken başlama olayını engelleyebilecek bir düzenlemedir. Bu da hastalara yüksek yaşam kalitesi, Kurumumuza da düşük maliyet olarak yansıyacaktır.