Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Maluliyet İçin Tıbbi Raporların Kapsamı Ne Olmalıdır ?

Maluliyet İçin Tıbbi Raporların Kapsamı Ne Olmalıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 35- MALULİYET İÇİN TIBBİ RAPORLARIN KAPSAMI NE OLMALIDIR ?

CEVAP 35- Kanuna göre; sigortalının veya işverenin talebi üzerine SGK’ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usûlüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi sonucu,

-4/a (eski SSK) ve 4/b (eski Bağ-Kur) sigortalıları için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını,

-4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği,

SGK Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalılar malûl sayılmaktadır.