Anasayfa / Emeklilik / Maluliyet Tespit İşlemlerinin Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi

Maluliyet Tespit İşlemlerinin Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi

Sponsorlu Bağlantılar

Malul sayılma ve malullük aylığı bağlanmasına ilişkin şartlar 5510 sayılı Kanunun 25, 26 ve 27 nci maddelerinde belirtilmiştir. Ancak kişilerin malullük durumlarının tespiti, sağlık kurulun raporu düzenlenmesi, rapora itiraz, kontrol muayenesi gibi işlemlerin nasıl yürütüleceği ise kanunda değil yönetmelikle belirlenmiş, bu çerçevede işlemler bu güne kadar Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülmüştür. Ancak söz konusu yönetmelik sadece malullükle yani çalışma gücü kaybıyla ilgili olarak değil, aynı zamanda iş kazası sonucu meydana gelen meslekte kazanma gücü kaybıyla ilgili işlemlerin usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu ile Sağlık Bakanlığı, sadece 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılanlar ve bunların bakmakla yükümlü oldukları veya hak sahibi çocuklarının maluliyetinin tespitine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere ortaklaşa bir yönetmelik hazırladı ve söz konusu Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği 3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmelik 1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girecek. İş kazası sonucu meydana gelen meslekte kazanma gücü kaybı ile ilgili işlem ve uygulamalar ise eskiden olduğu gibi Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek.

Yönetmeliklere web sitemizin Mevzuat bölümünden ulaşabilirsiniz.

Söz konusu Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nde;

• Sağlık Kurulu Raporlarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar bölümünde;

– Yetkili sağlık hizmeti sunucuları,

– Sağlık kurulu raporları,

– Usulüne uygun düzenlenmeyen raporlar,

– Ek rapor düzenlenmesi,

• Malul Sayılmaya İlişkin Usul ve Esaslar bölümünde ise;

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri (4/a ve 4/b) kapsamındaki sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti,

– Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendindeki (4/c) sigortalıların çalışma gücü kaybı tespiti,

– Çocukların çalışma gücü kaybı tespiti,

– Başka birinin sürekli bakımına muhtaç olma halleri,

– Yaşlılık sigortası kapsamında çalışma gücü kaybı oranlarının tespiti,

– Erken yaşlanma tespiti,

– Kontrol muayenesi ve değerlendirme,

– Kurum sağlık kurulu kararlarına itiraz

Hususları düzenlendi.

• Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde yer alan; çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti ile ilgili tüm hükümler yürürlükten kaldırıldığından artık 1/9/2013 tarihinden itibaren bu hükümler uygulanmayacak.

• 1/9/2013 tarihinden önce çalışma gücü kaybı, vazife malullüğü, harp malullüğü ile erken yaşlanma durumlarının tespiti talebinde bulunan sigortalılar ile bunların hak sahibi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için, yürürlükten kaldırılan ilgili sosyal güvenlik mevzuatının (yukarıda belirtilmiştir) Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.