Anasayfa / Bilgi / Malullük Aylığı Alanların Çalışabileceği Durumlar

Malullük Aylığı Alanların Çalışabileceği Durumlar

Sponsorlu Bağlantılar

Genel olarak malullük aylığı bağlanan kişilerin sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmektedir. 5510 sayılı Kanunun Malûllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması 27 inci maddesi de bu şekildedir.

Söz konusu 27 nci maddenin ilgili hükmü, “Malûllük aylığı almakta iken bu Kanuna göre veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayanların malûllük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir” şeklindedir.

Ancak durum böyle olmakla birlikte, aşağıda belirtilen istisnai durumlarda malullük aylığı kesilmeden çalışma imkanı bulunmaktadır.

– 1 Ekim 2008 tarihinden önce yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olup, bu tarihten sonra 4/1-a (SSK) kapsamında malulen emekli olan kişinin, 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılık statüsüne tabi olarak çalışmaya başlaması halinde malullük aylığı kesilmeyecek, ancak bu kişinin almakta olduğu aylıktan yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Bu kişinin 4/1-a (SSK) veya 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışması halinde ise bağlanmış olan malullük aylığı kesilecek ve tüm sigorta kollarına tabi sigortalı olması gerekecektir.

– Ekim 2008 tarihinden önce yürürlükten kaldırılan sosyal güvenlik kanunlarına göre sigortalı olup, bu tarihten sonra 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında malulen emekli olan kişinin 4/1-a (SSK) sigortalılık statüsüne tabi olarak çalışmaya başlaması halinde malullük aylığı kesilmeyecek, bu kişi sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilecektir. Bu kişinin 4/1-b (Bağ-Kur) veya 4/1-c (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünde çalışması halinde ise malullük aylığı kesilecek, tüm sigortalılık kollarına tabi olması gerekecektir.

–  Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçisi olup bu tarihten sonra 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlanan kişinin 4/1-a (SSK) kapsamında çalışması halinde isterse aylığı kesilmeyecek, sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışabilecek, aynı şekilde 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamında çalışması halinde de aylığı kesilmeyecek, aylığından yüzde 10 sosyal güvenlik destek primi kesilecektir. Bu kişinin 4/1-c (Emekli Sandığı) kapsamında çalışması halinde ise aylığı kesilecektir.

Malullük aylığı ile ilgili ayrıntılı bilgiler Malullük Sigortası – Malul Sayılma ve Aylık Bağlanmasının Şartları – Kontrol Muayenesi ve Diğer Konular başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)