Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Malullük Aylığı İçin Hangi Belgeler İstenmektedir ?

Malullük Aylığı İçin Hangi Belgeler İstenmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 44- MALULLÜK AYLIĞI İÇİN HANGİ BELGELER İSTENMEKTEDİR ?

CEVAP 44- Malullük aylığı için;

a) 4/a (Eski SSK) ve 4/b (eski Bağ-Kur) kapsamında çalışanlar sigortalılar için;

-Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi,

-1 adet fotoğraf,

– Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

b) 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışan sigortalılar için;

-Malullük aylığı bağlanabilmesi için açıkta bulunanların şahsen/vekâleten veya görevde bulunanlar için Kurumları aracılığı ile yapılacak başvuru,

-Vazife malullüğü halinde ilgililerin kendileri veya kurumları veyahut yakınları tarafından yapılacak başvuruları

-Malulen veya vazife malulü olarak emekliye sevke ilişkin emekliye sevk onayı,

-Maluliyetin tespiti için sağlık kurulu raporu

-Vazife malullüğünün sağlık kurulu raporuna göre tespit edilmemesi halinde 8/11/1951 tarihli ve 7951 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük ile belirlenen ve vazife malullüğünü tevsik edici bilgi ve belgeler,

istenmektedir.