Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Malullük Aylığı İçin Nereye Başvurulmaktadır ?

Malullük Aylığı İçin Nereye Başvurulmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 43- MALULLÜK AYLIĞI İÇİN NEREYE BAŞVURULMAKTADIR ?

CEVAP 43- Sigortalının, maruz kaldığı herhangi bir sebep sonucu çalışma gücünün veya meslekte kazanma gücünün %60 ını kaybettiğini, malul olduğunu düşünüyorsa kendisi veya işvereni, maluliyetinin tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu ya da en yakın sosyal güvenlik il veya sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Kişinin yazılı olarak başvurusunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu tarafından sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar verilmektedir.