Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Malullük Aylığının Bağlanma Şartları Nelerdir ?

Malullük Aylığının Bağlanma Şartları Nelerdir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 33- MALULLÜK AYLIĞININ BAĞLANMA ŞARTLARI NELERDİR ?

CEVAP 33- Her üç statü, yani 4/a (eski SSK), 4/b (eski Bağ-Kur) ve 4/c (eski Emekli Sandığı) kapsamında çalışanlar için gerek 1/10/2008 tarihinden önce ve sonra işe giren ve göreve başlayanlar için maluliyet şartları;

-Malul olduğunun tıbbi raporla ortaya konması ve bu raporun SGK Sağlık Kurulları tarafından onaylanması,

-10 yıl sigortalılık süresi ve toplam 1800 gün prim ödeme gün sayısı, maluliyet talebinde bulunan kişinin başkasının bakımına muhtaç olması halinde 10 yılı sigortalılık süresi aranmadan sadece 1800 gün prim ödeme gün sayısı aranması,

-Kişinin işinden ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

olarak belirlenmiştir.

Yani, 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe giren 5510 sayılı Kanunla, önce veya sonrası ayrımı yapılmadan malullük şartlarının belirlendiği görülmektedir.