Anasayfa / Emeklilik / Malullük Aylığının Kapsamı Genişletildi

Malullük Aylığının Kapsamı Genişletildi

Sponsorlu Bağlantılar

3 Ağustos 2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği’nden “Maluliyet Tespit İşlemlerinin Usul ve Esasları Yeniden Belirlendi” başlıklı haberimizde daha önce bahsetmiştik.

1 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girecek olan söz konusu yönetmelikle yapılan yeni düzenlemelerle, bazı hastalıklar da maluliyet kapsamına alınarak malullüğün kapsamı genişletildi, bazı kolaylıklar getirildi. Yapılan yeni düzenlemelerle bazı hastalık ve rahatsızlıklara muzdarip yaklaşık 4250 kişi daha malulen emekli olabilecek.

Yeni yönetmelikle yapılan düzenleme ve getirilen yeniliklerden bazıları aşağıda belirtilmiştir;

• Eski yönetmeliğe göre sadece böbrek ve karaciğer nakli olan hastalar malul sayılıyorken, kalp, akciğer ve barsak nakli olan hastalara da maluliyet hakkı getirildi.

• Kronik böbrek hastalığı olan vatandaşlar diyalize girmeden de doktor raporuyla maluliyet hakkı kazanabilecek.

• Down sendromu, otizm gibi hastalıklar da listeye eklendi.

• Eski yönetmelikte maluliyet şartlarıyla ilgili olarak çok farklı hastalık gruplarını içeren, somut olmayan kriterler, yeni yönetmelikte birçok hastalık için ayrıştırıldı, kriterler somut hale getirildi.

• 1 yıllık kontrol muayeneleri kaldırıldı. Sadece Yönetmelik 15 inci maddede belirtilen durumlarda kontrol muayenesi yapılacak.

• Kemik iliği nakli hastalarına da maluliyet hakkı getirildi. Ancak kemik iliği nakillerinde 1 yıllık kontrol muayeneleri devam edecek.

• Birkaç istisna dışındaki tüm kanser hastalarına 18 ay, lösemi hastalarına 24 ay, bulaşıcılığı yüksek veya tedaviye dirençli olan hastalıklar için 2 yıl süreyle maluliyet hakkı getirildi.

• Yatalak, bakıma muhtaç kişiler yeni düzenleme ile malul sayılabilecek.

Öte yandan malullük aylığı bağlanmasıyla ilgili şartlar ve sağlanan yardımlar Malullük Sigortası – Malul Sayılma ve Aylık Bağlanmasının Şartları – Kontrol Muayenesi ve Diğer Konular başlıklı bölümde yer almaktadır.