Anasayfa / SGK Başvuru Dilekçe ve Formları / Malullük Durumunun Tespiti İçin Hastaneye Sevk Talebi

Malullük Durumunun Tespiti İçin Hastaneye Sevk Talebi

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek malulen emeklilikte, gerekse iş kazası – meslek hastalığı nedeniyle oluşan meslekte kazanma gücü kaybına istinaden gelir bağlanması talebinde veya erken yaşlanmanın tespiti talebinde, aşağıda linki yer alan Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi dilekçesi ile ilgili sağlık kuruluşuna maluliyet durumunun tespiti için sevk istenir. Dilekçede hangi nedenlerle sağlık kuruluşuna sevk istendiği ilgili kutu işaretlenerek belirtilir. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanlar da aynı dilekçe ile sevk talebinde bulunur.

Öte yandan hak sahibi çocuklara ölen anne veya babasından dolayı ölüm (yetim) aylığı bağlanması şartlarından biri de çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malûl olmaktır. Aynı şekilde aylığı kesilen çocuklardan, sonradan Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında kaybederek malûl olduğu anlaşılanlara, şartları taşımaları halinde, malullük durumlarının tespitine esas teşkil eden rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden aylık bağlanır. Bu durumda olanlar da aşağıda linki yer alan Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi dilekçesi malullük durumlarının tespiti için ilgili sağlık kurumlarına sevk isterler.

Sigortalı İçin Malullük Sevk Talebi

Hak Sahipleri İçin Malullük Sevk Talebi