Anasayfa / Bilgi / Mazeret İzinlerinde İşçiye Ücret Ödenir mi ?

Mazeret İzinlerinde İşçiye Ücret Ödenir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Mazeret izinlerinde işçiye ücret ödenip ödenmeyeceği hususundan önce İş Kanununda düzenlenen mazeret izinlerinin neler olduğuna bakmak gerekir.

4857 sayılı İş Kanununda aşağıdaki mazeret izinleri düzenlenmiştir;

– Yeni iş arama izni (27. madde)

– Bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinleri (46. madde)

– Yıllık iznin kullanımında yol izni (56. madde)

– Doğum ve süt izni (74. madde)

– Doğuma bağlı altı aya kadar ücretsiz izin (74. madde)

– Evlenme, doğum, ölüm izni (Ek 2. madde)

– Hamilelikte periyodik kontroller için ücretli izin (74. madde)

– Engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde 10 güne kadar ücretli izin (Ek 2. madde)

Yukarıda belirtilen mazeret izinleri İş Kanununda düzenlenmiş olup, bu izinleri vermek işverenin isteğine bağlı değildir, kanunen verilmesi gereken izinlerdir. Hamilelikte periyodik kontroller için verilecek izin (74. madde) ile engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde 10 güne kadar verilmesi gereken izin Kanunda ücretli izin olarak belirtildiğinden, bu izinlerin kullanıldığı günler (süreler) için işçiye ücret ödenmesi gerekir. Bunun dışında yukarıda yer alan mazeretli izinlerin kullanımı sırasında işçiye ücret ödeneceği yönünde bir hüküm Kanunda yer almadığından bunlar ücretsiz izin kapsamına girmektedir. Bu izinlerin kullanımı sırasında ücretlerin ödeneceği yönünde bir hüküm toplu iş sözleşmesi ve işçi – işveren arasındaki iş sözleşmesine konmuşsa ya da bu yönde işyeri uygulaması mevcutsa söz konusu izinlerin kullanıldığı günler (süreler) için işçiye ücret ödenmesi gerekir. Eğer böyle bir düzenleme veya uygulama yoksa ücret ödeyip ödememek işverenin takdirine bağlıdır.

Yukarıda belirtilen mazeret izinleri dışında işçiye mazeret izni verip vermemek ve izin süresi için ücret ödeyip ödememek işveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesine veya toplu iş sözleşmesine bağlıdır. Eğer bu yönde bir sözleşme hükmü yoksa, yukarıda belirtilenler dışında işçiye mazeret izni verip vermeme ve izin süresi için ücret ödeyip ödememe işverenin takdirine bağlıdır.

İşçinin izin hakları konusunda ayrıntılı bilgi İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)