Anasayfa / Haber / MEB Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Eğitim Verecek

MEB Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Eğitim Verecek

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlara Yönelik Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü uyarınca, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışıp da belge sahibi olmayan çalışanların mesleki eğitimi MEB’e bağlı mesleki eğitim kurumları tarafından verilecek.

Söz konusu eğitim hizmeti, TİSK’e üye İşveren Sendikaları ve işletmeler ile işbirliği yapılarak sağlanacak. Protokol kapsamında yapılacak eğitimlerde e-yaygın sistemindeki öğretim programları kullanılacak. Eğitimler Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı eğitim kurumlarında ve şartlar uygun ise işletmelerde düzenlenecek.

İşbirliği kapsamında, TİSK’e Üye İşveren Sendikaları ve işletmeler, MEB’e bağlı kurumlarda bulunmayan, ancak kursta uygulamalı eğitim için gerekli olan makine, teçhizat, malzeme, takım ve uygulama araçlarını, masraflarını karşılayarak temin edecekler. Kursiyerlerin, eğiticilerin ve diğer personelin mevzuata göre iş ve işlemlerini yaparak masraflarını karşılayacak ve kurslarda görevlendirilen yöneticilere, eğiticilere, usta öğretici ve diğer personele Protokol ile belirlenen şartlarda ücret ödeyecekler.

Protokol’ün uygulama süresi üç yıl olup, protokolün yürütülmesinden Bakanlık adına merkezde Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, TİSK adına Genel Sekreterlik, taşrada ise Milli Eğitim Müdürlükleri ile İşveren Sendikaları’nın yönetimleri yetkili ve sorumlu olacak.