Anasayfa / Haber / Meclise Sunulan Tasarıdan Çalışanlara İki Müjde Çıktı

Meclise Sunulan Tasarıdan Çalışanlara İki Müjde Çıktı

Sponsorlu Bağlantılar

9 Aralık 2014 tarihinde Meclis’e sunulan “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” çalışanları ilgilendiren bazı düzenlemeler içeriyor. Bunlardan en önemlileri iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili olup, bunları İşte Yeni İş Güvenliği Paketinin Tüm Ayrıntıları başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Ancak aynı tasarı içerisinde yer alan iş sağlığı ve güvenliği dışındaki iki düzenleme çalışanları sevindirecek nitelikte.

– Bunlardan biri çalışanlara verilen asgari geçim indirimiyle ilgili. Şu anki uygulamaya göre asgari geçim indirimi, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; çalışanın ilk iki çocuğu için yüzde 7,5 (yedibuçuk), diğer çocuklar için ise yüzde 5 olarak uygulanıyor. Ayrıca çalışanlar eşinin çalışıp çalışmama durumuna göre en fazla dördüncü veya beşinci çocuk için asgari geçim indiriminden yararlanabiliyor. Dolayısıyla şu an çalışanlar üçüncü çocuk için yüzde 5 asgari geçim indirimi alıyor (Bkz. 2014 Yılı Asgari Geçim İndirimi Tutarları) Tasarının 10 uncu maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen ibare ile üçüncü çocuk için uygulanacak asgari geçim indirimi yüzde 10’a çıkarılıyor. Bu düzenleme şimdi yürürlüğe girecek olsa, 2014 yılı asgari ücretine göre çalışanlara ödenen net aylık ücrette 16,06 lira artış meydana gelecek. Böylelikle eşi çalışmayan, üç çocuk sahibi bir asgari ücretliden hiç vergi alınmamış olacak. Eşi çalışan asgari ücretlinin ücreti de aynı şekilde artacak, ancak eşinden dolayı asgari geçim indiriminden yararlanamadığından, bunun ücretinden yine bir miktar gelir vergisi kesilecek.

– Tasarıda yer alan bir diğer düzenleme ise 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışanların mazeret izinleriyle ilgili. Bilindiği üzere 4857 sayılı Kanunda çalışanlara evlenmeleri, eşlerinin doğum yapması veya birinci derece yakınlarının vefatı halinde izin verilmesiyle ilgili çok net bir hüküm yok. Sadece Kanunun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46 ncı maddesi ile “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55 inci maddesinde, evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin sürelerinin çalışılmış günler gibi hesaba katılacağı yönünde hüküm var. Dolayısıyla bu durum uygulamada çeşitli sorunlara ve çalışanların mağduriyetine yol açıyor.

Tasarıda yer alan 31 inci maddeyle İş Kanununa ek 2 nci madde eklenerek, işçiye; evlenmesi, eşinin doğum yapması veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde üç gün ücretli izin verilmesi zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca, işçilerin en az yüzde 70 oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde 10 güne kadar ücretli izin verilmesi zorunluluğu getiriliyor. Ayrıca bu izin sürelerinin hafta tatiline ve yıllık ücretli izne hak kazanmada çalışılmış günler gibi hesaba katılacağı hükme bağlanıyor.(isvesosyalguvenlik.com)