Anasayfa / Haber / Mecliste Kabul Edilen Maddeye Göre Hangi Sözleşmeliler Kadroya Alınacak?

Mecliste Kabul Edilen Maddeye Göre Hangi Sözleşmeliler Kadroya Alınacak?

Sponsorlu Bağlantılar

Kamuoyunda Torba Yasa olarak adlandırılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”’nin 9 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen Geçici 41. Madde, kamuda çalışan sözleşmeli personelin memur kadrosuna alınmasını öngörüyor. Söz konusu kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen haliyle sadece 4/B’lilerin, belediye ve il özel idarelerinde ve 4924 sayılı Kanun kapsamında çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması öngörülüyordu. Ancak, kanun teklifinin 4 Temmuz 2013 günü yapılan görüşmeleri sırasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in Hükümet adına verdiği değişiklik önergesi ile kadroya alınacak sözleşmeli personelde kapsam genişletildi.

Maddenin Genel Kurul’da kabul edilen en son haline göre, 25/6/2013 tarihi itibarıyla aşağıda belirtilen kapsamda çalışan sözleşmeli personelden, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları (memuriyete girişte aranan genel şartları) taşıyan ve Kanunun yayımı tarihinden itibaren maddede belirtilen süre içerisinde yazılı başvuruda bulunanlar memur kadrosuna atanacak.

Ancak, bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.