Anasayfa / Eski Haberler / Memurlara Yeni Haklar da Getiren Toplu Sözleşme Hakem Kurulu Kararı Yayımlandı

Memurlara Yeni Haklar da Getiren Toplu Sözleşme Hakem Kurulu Kararı Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Memurların mali ve sosyal haklarıyla ilgili olarak daha önce sadece toplu görüşme yapma hakkı varken; Anayasada yapılan 26 maddelik değişikliğin 12/9/2010 tarihinde yapılan referandum sonucu kabul edilmesi (23/09/2010 tarihli haber), ardından 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda değişiklik yapılması (12/04/2012 tarihli haber), son olarak da Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin yayımlanması (20/04/2012 tarihli haber) sonucu memurlara toplu sözleşme yapma yolu açılmıştı. Bu doğrultuda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti ile hükümeti temsilen Kamu İşveren Heyeti arasında 2012 – 2013 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 30 Nisan 2012 Pazartesi günü başlamış, görüşmelerde bazı konularda uzlaşmaya varılmış, ancak zam oranları konusunda kamu işveren heyetinin son teklif olarak 2012 yılı için % 3,5 + 4, 2013 yılı için ise %3 + 3 maaş artış önerisi Kamu Görevlileri Sendikaları Heyetince kabul edilmemiş, bu nedenle heyetler arasındaki 23/05/2012 tarihinde görüşmeler sona ermiş, 24/05/2012 tarihinde sendikaların yaptığı başvuru üzerine devreye Kamu Görevlileri Hakem Kurulu girmişti. Hakem Kurulu da 25/05/2012 tarihinde çalışmalarına başlamış, 29/05/2012 tarihinde de çalışmalarını sona erdirerek kararını açıklamış, Kurul sadece hükümet adına Kamu İşveren Heyetinin 2012 yılı ilk yarı için önerdiği % 3,5’lik zam oranını % 4’e yükseltmiş, bunun dışında zam oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamıştı.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/05/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı kararı 01/06/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yayımlanan karara göre;

• Toplu sözleşme kararları 1 Ocak 2012-31 Aralık 2013 tarihleri arası için geçerli olacak. Kararın uygulamasına ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve uygulamayı yönlendirmeye, ilgisine göre Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığı görevli ve yetkili olacak.

• Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2012 yılının ilk yarısı için % 4, ikinci yarısı için % 4; 2013 yılının ilk yarısı için % 3, ikinci yarısı için % 3 zam uygulanacak.

• Enflasyon oranlarının zam oranlarını aşması durumunda enflasyon farkı ödenecek.

• 01/01/2012 – 14/06/2012 dönemi için ödenmesi gereken fark ücret hesaplamaların yapılmasını müteakip ödenecek, ayrıca söz konusu döneme ilişkin toplam fark ödemesinin % 2,25’i oranında geç ödeme farkı ödenecek.

• 01/07/2012 tarihinden geçerli olmak üzere Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel de yararlanacak.(www.isvesosyalguvenlik.com)