Anasayfa / Bilgi / Memurların Konaklamasıyla İlgili 10 Gün Sınırı Kalktı

Memurların Konaklamasıyla İlgili 10 Gün Sınırı Kalktı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere memurların asıl görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilmelerinde kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu uyarınca harcırah ödendiği gibi, ayrıca gecelik konaklama bedeli de Kanunda yer alan sınırlar dahilinde memurun görevli olduğu kamu kurum veya kuruluşu tarafından ödenmektedir.

Ancak bu konuyla ilgili olarak, Kanunun 33 üncü maddesinde; “Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden  (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almaktaydı. Dolayısıyla bu fıkra uyarınca (b) fıkrasında belirtilenler (denetçi, müfettiş gibi teftiş, denetim ve soruşturma ile ilgili görevlerde bulunanlar) hariç, memurların asıl görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilmelerinde 10 gün sınırlaması vardı. Yani sadece 10 günlük konaklama bedeli karşılanıyordu. Bu nedenle de memur görevlendirmelerinde 10 günden uzun süreli görevlendirme yapılamıyordu, aksi halde 10 günden sonraki konaklama ücretini memurun kendi cebinden ödemesi gerekiyordu.

Konaklama giderinin ödenmemesi nedeniyle konunun İdare Mahkemesine intikal etmesi üzerine, mahkeme söz konusu 10 günle sınırlandıran hükmü Anayasaya aykırı buldu ve Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açtı. Anayasa Mahkemesi 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33  üncü maddesinin (d) fıkrasında yer alan söz konusu “ve her defasında on gün ile sınırlı olmak” ibaresini Anayasaya aykırı buldu ve oy çokluğu ile iptal etti. Bu iptal kararıyla birlikten memurların konaklama ücretlerinin karşılanmasıyla ilgili 10 günlük sınırlama kalkmış oldu.

Anayasa Mahkemesi’nin konuya ilişkin, 25/11/2015 tarihli ve E.: 2015/13, E.: 2015/108 sayılı Kararı gerekçesiyle birlikte 15 Aralık 2015 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Kararın gerekçesinde; geçici görevlendirilme sebebiyle asıl görev yeri dışında konaklamak durumunda kalan kamu görevlilerinin, maddi açıdan belli bir külfetle karşı karşıya kalmaları ve bu külfetin, kamu hizmetinin yürütülmesinden kaynaklanması nedeniyle kamuca karşılanması gerektiğinden konaklama giderinin ödenmesini on gün ile sınırlayan itiraz konusu kuralın, sosyal hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı açıklamalarına yer verildi. (isvesosyalguvenlik.com)