Anasayfa / Haber / Memurlarla İlgili Yeni Düzenlemenin Ayrıntıları Belli Oldu

Memurlarla İlgili Yeni Düzenlemenin Ayrıntıları Belli Oldu

Sponsorlu Bağlantılar

Son günlerde yazılı ve görsel basında sık sık haberleri de yer aldığı üzere, daha önce başlamış olan memurlarla ilgili yeni yasal düzenleme yapma çalışmaları sona yaklaşmış durumda. Dolayısıyla yapılacak yeni düzenlemelerin içeriği de netleşmeye başladı. Zaten kamu personeli mevzuatıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılması hususu artık kaçınılmaz bir zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. Çünkü şu an uygulanmakta olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 14/7/1965 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek 23/7/1965 tarihli ve 12056 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, ardından defalarca değişikliğe uğramış, buna bağlı olarak da çok karmaşık ve içinde çıkılmaz hale gelmiştir.

Yapılacak yeni yasal düzenlemeyle ilgili taslak çalışmalarına göre, bu konuda yapılacak önemli değişiklik ve getirilecek yeni düzenlemelerden bazıları ana hatlarıyla aşağıda yer almaktadır.

– Şu an bazı mesleklerde çalışan memurlar için uygulanan ve zorunlu şark görevi olarak adlandırılan uygulama, bütün memurları kapsayacak ve en az üç yıl çalıştıktan sonra diğer memurlara da doğuda 3 yıllık hizmet zorunluluğu getirilecek.

– Kamuda çalışanlarla ilgili statü dağınıklığı giderilecek; bütün çalışanlar işçi ve memur başlığı altında iki grupta toplanacak. Sözleşmeliler memur kadrolarına, geçici personel ise (4-C) işçi kadrolarına atanacak.

– Kamuda yönetici olmak için gereken 10-12 yıl çalışmış olma şartı 5 yıla inecek.

– Kamu kurum ve kuruluşlarına özel sektörden yönetici atanabilecek.

– Yeterliğe tabi uzmanlık ve müfettişlik gibi kariyer mesleklerde 3 yıl olan yardımcılık süresi 2 yıla inecek.

– Disiplin cezaları yeniden düzenlenecek; disiplin cezaları sadece aylıktan kesme, geçici süreli uzaklaştırma ve görevden çıkarma şeklinde uygulanacak.

– Devlet Memurları Kanunu dışında, kamuda ayrı personel kanunlarına tabi olarak çalışanlar da Devlet Memurları Kanununa tabi hale gelecek.

– Kamu çalışanlarına çok fazla sayıda ve  ayrı başlık altına ödeme yapılmasına neden olan dağınık ve karışık ücret rejimi sadeleştirilecek.

– Performansa dayalı çalışma sistemi getirilecek.

– Asaleten atanmadan önceki aday memurluk süresi bir yılla sınırlandırılacak ve aday memurluk süresi sonunda başarılı olamayanların asaleten atamaları yapılmayacak.

– İşçilerde olduğu gibi izin süresi iş günü esas alınarak hesaplanacak, tatil günleri izne dahil edilmeyecek.

Yukarıda belirtilen hususlar henüz taslak halindeki çalışmalara ait olup, bunlarda tabiî ki değişiklikler olacak, yapılacak düzenlemeler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yasalaşıp, Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra kesinlik kazanacaktır.