Anasayfa / GSS / Mesai Dışı Hoca Muayenelerinde İlave Ücret Alınabilecek

Mesai Dışı Hoca Muayenelerinde İlave Ücret Alınabilecek

Sponsorlu Bağlantılar

1 Ağustos 2013 tarihli ve 28725 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı. Tebliğin “İlave ücret alınması” başlıklı 1.9.1 numaralı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğe göre;

Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilecek. Yani daha açık bir anlatımla, alınan sağlık hizmeti karşılığında Sosyal Güvenlik Kurumunun hastaneye ödediği tutar esas alınarak, poliklinik muayenelerinde bunun bir katına kadar, diğer hizmetlerde ise yarısına kadar ilave ücret alınabilecek. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını (1 Ocak’a kadar ikibin 43 TL’yi) geçemeyecek.

Öte yandan vakıf üniversitelerine bağlı hastanelerde ise zaten, mesai saatine ve doktorun öğretim görevlisi (hoca) olup olduğuna bakılmaksızın, aynen özel hastanelerdeki gibi Kurumca hastaneye ödenen tutarın % 90’ına kadar hastadan ilave ücret alınabilmektedir.