Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Meslek Hastalığı İşten Ayrıldıktan Sonra Meydana Çıkmış ve Kişinin Sigortalı Olarak Çalıştığı İşten Kaynaklanmış İse Sigortalının Kanunla Sağlanan Haklardan Yararlanabilmesi İçin Ne Gereklidir ?

Meslek Hastalığı İşten Ayrıldıktan Sonra Meydana Çıkmış ve Kişinin Sigortalı Olarak Çalıştığı İşten Kaynaklanmış İse Sigortalının Kanunla Sağlanan Haklardan Yararlanabilmesi İçin Ne Gereklidir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 12- MESLEK HASTALIĞI, İŞTEN AYRILDIKTAN SONRA MEYDANA ÇIKMIŞ VE KİŞİNİN SİGORTALI OLARAK ÇALIŞTIĞI İŞTEN KAYNAKLANMIŞ İSE SİGORTALININ KANUNLA SAĞLANAN HAKLARDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN NE GEREKLİDİR ?

CEVAP 12- Bunun için kişinin eski işinden fiilen ayrılmasıyla hastalığın meydana çıkması arasında bu hastalık için SGK tarafından çıkarılan yönetmelikte belirtilen süreden (yükümlülük süresi) daha uzun bir zamanın geçmemiş olması şarttır.

Bununla beraber, herhangi bir meslek hastalığının klinik ve laboratuvar bulgularıyla belirlendiği ve meslek hastalığına yol açan etkenin işyerindeki inceleme sonunda tespit edildiği hallerde, meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresi aşılmış olsa bile, söz konusu hastalık SGK’nın veya ilgilinin başvurusu üzerine Yüksek Sağlık Kurulunun onayı ile meslek hastalığı sayılabilmektedir.