Anasayfa / Haber / Meslek Hastalığının Bildirimiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

Meslek Hastalığının Bildirimiyle İlgili Yeni Düzenleme Yapıldı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca meslek hastalığının,

– Çalıştırdığı sigortalısının (işçisinin) meslek hastalığına tutulduğunu öğrenen veya bu durum kendisine bildirilen işveren tarafından,

– 4/1-b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalı bakımından ise kendisi tarafından, bu durumun öğrenildiği günden başlayarak üç işgünü içinde, iş kazası ve meslek hastalığı bildirgesi ile Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen veya yazılı olarak bildirilen hususları kasten eksik ya da yanlış bildiren işverene veya 4/1-b kapsamındaki sigortalıya, Kurumca bu durum için yapılmış bulunan masraflar ile ödenmişse geçici iş göremezlik ödenekleri rücû edilir, yani kendisinden tahsil edilir.

Sosyal Güvenlik Kurumu bu konuda bazı sorunlar yaşanması üzerine, çıkardığı 2013/35 sayılı Genelge ile yeni bir düzenlemeye gitti. Söz konusu Genelgeye göre;

– Sigortalının başvurduğu sağlık tesisi tarafından, rahatsızlığın mesleki şüpheye dayandırılması ve istirahat raporunun bu yönde düzenlenmesi neticesinde sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine gönderilen raporlar, meslek hastalığının tespiti için Müdürlükler tarafından Kurum Sağlık Kuruluna intikal ettirecek,

 – Kurum Sağlık Kurulu tarafından vakanın meslek hastalığı olduğunun tespit edilmesi halinde, Müdürlükler tarafından işverene İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirim Formu ile meslek hastalığı bildiriminde bulunması yazılı olarak talep edilecek, işveren tarafından bu tebligatın tebliğ edildiği tarih Kanunda yer alan “meslek hastalığının öğrenildiği gün” olarak kabul edilecek ve 3 iş günü içerisinde bildirimin yapılması gerekecek.

Söz konusu Genelgenin tam metnine, http://www.sgk.gov.tr/ sayfasındaki Mevzuat/Yürürlükteki Mevzuat/Genelgeler bölümünden ulaşabilirsiniz. Meslek hastalığı konusu ile ilgili ayrıntılı bilgi ve açıklamalar ise İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları – Kapsamı – Sağlanan Yardımlar – Tarafların Sorumluluk Halleri başlıklı yazıda yer almaktadır.