Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Kısa Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Meslek Hastalığının Tespiti Ne Şekilde Yapılmaktadır ?

Meslek Hastalığının Tespiti Ne Şekilde Yapılmaktadır ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 11- MESLEK HASTALIĞININ TESPİTİ NE ŞEKİLDE YAPILMAKTADIR ?

CEVAP 11- Meslek hastalığının tespiti, SGK Sağlık Kurulunca;

-Yetkilendirilen sağlık hizmet sunucuları tarafından usulüne uygun olarak düzenlenen sağlık kurulu raporu ve dayanağı tıbbî belgelerin incelenmesi,

-SGK’ca gerekli görüldüğü hallerde, işyerindeki çalışma şartlarını ve buna bağlı tıbbî sonuçlarını ortaya koyan denetim raporları ve gerekli diğer belgelerin incelenmesi,

sonucu yapılmaktadır.

Meslek hastalığının olup olmadığına nihai olarak SGK Sağlık Kurulunca karar verilmektedir.