Anasayfa / Soru - Cevap / Mevsimlik İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Var mıdır ?

Mevsimlik İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Kıdem tazminatıyla ilgili düzenleme 4857 sayılı İş Kanununda yer almayıp, 1475 sayılı eski İş Kanunun yürürlükteki tek maddesi olan 14 üncü maddede yer almaktadır. Maddede mevsimlik işçilerin kıdem tazminatıyla ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Ancak bu durum mevsimlik işlerde çalışan işçinin kıdem tazminatı alma hakkı olmadığı anlamına gelmez. Mevsimlik iş, işçinin yılın belli bir döneminde çalıştığı, kalan dönemde iş sözleşmesinin askıda olduğu işlerdir. Mevsimlik işlerde belirli süreli iş sözleşmesi yapılabileceği gibi belirsiz süreli iş sözleşmesi de yapılabilir. Eğer işçi mevsimlik işte belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışmışsa, sözleşmede belirtilen süre dolduğunda iş biter ve bu durumdaki işçinin kıdem tazminatı alma hakkı olmaz. Ancak bu işçi takip eden yıllarda da çalışmışsa bu durumda belirli süreli iş sözleşmesi belirsiz süreli iş sözleşmesine döner. Bu arada belirli süreli iş sözleşmesi işçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı, hangi tarihte işten ayrılacağı yani çalışmasının sona ereceği belli olan sözleşmedir. Belirsiz süreli iş sözleşmesi işçinin işyerinde hangi tarihe kadar çalışacağı belli olmayan sözleşmelerdir.

Mevsimlik işlerde çalışan işçi sadece o yıl için çalışmıyor, takip eden yıllarda da o işyerinde çalışıyorsa bu durumda kıdem tazminatı hakkı doğar. Bu şekilde çalışan işçinin kıdem tazminatı almayı hakedecek şekilde işten çıkması veya çıkarılması halinde, fiili olarak çalıştığı süreler ile çalışmadığı halde çalışılmış gibi sayılan süreler (Bkz. Çalışılmadığı Halde Günlük Çalışma Süresinden Sayılan Haller) toplanır, 365’e bölünür, böylece toplam çalışma süresinin kaç yıla tekabül ettiği bulunur, her yıl için en son giydirilmiş ücret üzerinden kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan arta kalan süreler için de kısmi ödeme yapılır.

Kıdem tazminatıyla ilgili ayrıntılı bilgi Kıdem Tazminatı Uygulaması – Hak Kazanma Koşulları – Hesaplanması – Kapsama Giren Ödemeler başlıklı yazıda, mevsimlik işçinin yıllık izin hakkıyla ilgili bilgi ise Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçinin İzin Hakkı Var mıdır ? başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)