Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Genel / Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Sponsorlu Bağlantılar

Mevzuat Düzenli Olarak Güncellenmektedir.
6552 sayılı Torba Yasa ile yapılan kanun değişiklikleri işlenmiştir.

KANUNLAR
• İş Kanunu
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• Basın İş Kanunu
• İşsizlik Sigortası Kanunu
• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
• Sendikalar Kanunu-Mülga
• Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu-Mülga
• Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
• Bağ-Kur Kanunu
• Bağ-Kur Kanunu – Eski Hali
• Sosyal Sigortalar Kanunu
• Sosyal Sigortalar Kanunu – Eski Hali
• Emekli Sandığı Kanunu
• Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
• Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu-MÜLGA
• Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu
• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun-MÜLGA
• Hafta Tatili Hakkında Kanun
• Öğle Dinlenmesi Kanunu
• Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
• İş Mahkemeleri Kanunu
• Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
• Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
• Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
• Türkiye İş Kurumu Kanunu
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
TÜZÜKLER
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü – MÜLGA
• Maden ve Taş Ocakları İle Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Hakkında Tüzük – MÜLGA
• Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük
• Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük
YÖNETMELİKLER
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmelikleri
• Asgari Ücret Yönetmeliği
• İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
• Askeri İşyerleriyle Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik
• Alt İşverenlik Yönetmeliği
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yönetmelik – MÜLGA
• Çalışma Hayatına İlişkin Üçlü Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik
• Gemi Adamlarının İkamet Yerleri Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmelik
• Grev Gözcülerinin Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılanması Hakkında Yönetmelik
• Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği
• Hazırlama-Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği
• İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurula İlişkin Yönetmelik
• İşletme Belgesi Hakkında Yönetmelik
• İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği
• İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği
• Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
• Konut Kapıcıları Yönetmeliği
• Kurum İdari Kurulları-Yüksek İdari Kurul-Kamu İşveren Kurulu ve Uzlaştırma Kuruluna İlişkin Yönetmelik
• Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik
• Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik
• Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Sanayi-Ticaret-Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik
• Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri İle Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelik
• Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları İle Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
• Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği
• Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkında Yönetmelik
Sendika – Toplu İş Sözleşmesi – Grev ve Lokavt – Yeni Mevzuat
• İş Kolları Yönetmeliği
• Sendika ve Konfederasyonların Denetim Esasları ve Tutacakları Defterler ile Toplu İş Sözleşmesi Sicili Hakkında Yönetmelik
• Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik
• Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliği
• Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti ile Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği
- 6331 Sayılı Kanun Yönetmelikleri
• Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
• Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
• Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik
• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
• İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
• İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik
• İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik
• İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
• Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik
• Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
• Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik
• Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
• Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik
• Tozla Mücadele Yönetmeliği
• Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği
- 4857 Sayılı Kanun Yönetmelikleri
• Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği
• Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği – MÜLGA
• Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği-MÜLGA
• Balıkçı Gemilerinde Yapılacak Çalışmalarda Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Yönetmeliği – MÜLGA
• Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik-MÜLGA
• Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik-MÜLGA
• Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği – MÜLGA
• Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik – MÜLGA
• Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Gürültü Yönetmeliği – MÜLGA
• Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği – MÜLGA
• İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – MÜLGA
• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına veya İşyerlerinin Kapatılmasına Dair Yönetmelik – MÜLGA
• İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik-MÜLGA
• İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği – MÜLGA
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik-MÜLGA
• İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik – MÜLGA
• İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Kadın İşçilerin Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Kansorejen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Ünlemleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Ünlemleri Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Sağlık Kuralları Bakımından Günde Yedibuçuk veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik – MÜLGA
• Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – MÜLGA
• Titreşim Yönetmeliği – MÜLGA
• Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği – MÜLGA
• Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği – MÜLGA
- 1479 Sayılı Kanun Yönetmelikleri
• Maden ve Taşocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Tozla Mücadeleyle İlgili Yönetmelik – MÜLGA
- Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmelikleri
• Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
• Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği
• Genel Sağlık Sigortası Uygulamaları Yönetmeliği
• Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği – MÜLGA
• Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Gelir Tespiti, Tescil ve İzleme Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik
• SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
• Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği
• Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği-MÜLGA
• Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik
• Asgarî İşçilik İncelemelerinde Uzlaşma Yönetmeliği
• Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik
• Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik
• Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
• Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği
• SGK Genel Kurulunun Toplanması Çalışması Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında 2829 Sayılı Kanunun Uygulama Esaslarıyla İlgili Yönetmelik
• Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliği
• Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik-MÜLGA
• 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi İle Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- Türkiye İş Kurumu Yönetmelikleri
• Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği
• Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik
• Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik
• Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İş Gücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Masraf Karşılıklarının Tespiti ve Uygulamasına İlişkin Yönetmelik
• Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği-MÜLGA
• Türkiye İş Kurumu Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hizmetine Dair Yönetmelik
• Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği
• İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
• İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
• Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği
• Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik-MÜLGA
• Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği
• Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
TEBLİĞLER
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tebliğleri
6331 Sayılı Kanun Tebliğleri
• Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
• Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ – MÜLGA
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
• İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
• İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
• Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ
• Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ
• Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğ
4857 Sayılı Kanun Tebliğleri
• Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ – MÜLGA
• İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ-MÜLGA
• İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği-MÜLGA
• Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ-MÜLGA
5604 Sayılı Kanun Tebliğleri
• 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
- Sosyal Güvenlik Kurumu Tebliğleri
• Sağlık Uygulama Tebliği
• İşveren Uygulama Tebliği
• Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak Bilgi ve Belgelere Dair Tebliğ
• Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ
• Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ-MÜLGA
• 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ
• 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
• 5510 Sayılı Kanunun 4 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğ
• 5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ
• 5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ
• Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ
• Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
• İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ
• İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
• Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ
• Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ
• Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
• Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ
• Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ
• Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ
• Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği
• Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi İle Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ
• Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ
• Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ-MÜLGA
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ-MÜLGA
- Türkiye İş Kurumu Tebliğleri
• 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ
• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Uygulanması Hakkında Tebliğ
• Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ
ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER
- Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri
• Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler ve Tarihleri
• Ülkelere Göre Sosyal Güvenlik Sözleşmelerinin Sağladığı Haklar
• Türkiye-Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Makedonya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Hollanda Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-K.K.T.C. Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Azerbaycan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-İngiltere Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Kanada Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Libya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Romanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Belçika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Gürcistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-İsveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Kebek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Arnavutluk Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Bosna Hersek Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Çek Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Hırvatistan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
• Türkiye-Bulgaristan Transfer Anlaşması
- Ilo Sözleşmeleri
• ILO Ana Sözleşmesi
• ILO’nun Amaç ve Hedeflerine İlişkin Filedelfiya Bildirgesi
• Çalışmaya İlişkin Temel Haklar ve İlkeler ILO Bildirgesi ve İzlenmesi
• 2-İşsizlik Sözleşmesi
• 11-Tarım İşçilerinin Dernek Kurma ve Birleşme Haklarına Müteallik Sözleşme
• 14-Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Sözleşmesi
• 15-Trimci ve Ateşçi Sıfatıyla Gemilerde İşe Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme
• 26-Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme
• 29-Cebri veya Mecburi Çalıştırmaya İlişkin Sözleşme
• 34-Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme
• 42-Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme
• 45-Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme
• 53-Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
• 55-Gemi Adamlarının Hastalanması Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
• 58-Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme
• 59-Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen Sözleşme
• 68-Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
• 69-Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
• 73-Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
• 77-Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe El Verişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme
• 80-Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
• 81-Sanayi ve Ticarette İş Teftişi Hakkında Sözleşme
• 87-Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme
• 88-İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme
• 92-Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
• 94-Bir Amme Makamı Tarafından Yapılan Mukavelelere Konulacak Çalışma Şartlarına Müteallik Sözleşme
• 95-Ücretin Korunması Hakkında Sözleşme
• 96-Ücretli İş Bulma Büroları Hakkında Sözleşme
• 98-Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme
• 99-Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme
• 100-Eşit Değerde İş İçin Erkek ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında Sözleşme
• 102-Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Hakkında Sözleşme
• 105-Cebri Çalıştırmanın İlgasına Dair Sözleşme
• 108-Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
• 111-İstihdam ve Meslek Bakımından Ayrım Hakkında Sözleşme
• 115-İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme
• 116-Sözleşmelerin Kısmen Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme
• 118-Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme
• 119-Makinaların Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair Sözleşme
• 122-İstihdam Politikası Sözleşmesi
• 123-Yer Altı Madenlerinde İşe Almada Asgari Yaş Hakkında Sözleşme
• 127-Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün En Çok Ağırlığı Hakkında Sözleşme
• 133-Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
• 134-İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
• 135-İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında Sözleşme
• 138-İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme
• 142-İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında Sözleşme
• 144-Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme
• 146-Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
• 151-Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşme
• 152-Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
• 153-Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
• 155-İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
• 158-Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme
• 159-Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Sözleşmesi
• 161-İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
• 164-Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
• 166-Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
• 182-Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Önlemler Sözleşmesi
• 187-İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi