Anasayfa / Genel / Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Sponsorlu Bağlantılar

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI YÖNETMELİKLERİ

SGK VE İŞKUR YÖNETMELİKLERİ

TEBLİĞLER

ILO VE SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ

KANUNLAR ve TÜZÜKLER

İş Kanunu

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Basın İş Kanunu

Deniz İş Kanunu

İşsizlik Sigortası Kanunu

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

Bağ-Kur Kanunu

Sosyal Sigortalar Kanunu

Emekli Sandığı Kanunu

Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu

Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu-MÜLGA

Uluslararası İş Gücü Kanunu

Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun-MÜLGA

Hafta Tatili Hakkında Kanun

Öğle Dinlenmesi Kanunu

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun

İş Mahkemeleri Kanunu

Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu

Türkiye İş Kurumu Kanunu

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

TÜZÜKLER

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü – MÜLGA

Maden ve Taş Ocakları İle Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Hakkında Tüzük – MÜLGA

Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük

Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük