Sosyal Medyada Bizi Takip Edin, Gelişmelerden Anında Haberdar Olun.
facebook twitter in rss
 
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalara Buradan Ulaşabilirsiniz...
 
Anasayfa / Genel / Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Mevzuat Hızlı Erişim Linkleri

Sponsorlu Bağlantılar

Mevzuat Düzenli Olarak Güncellenmektedir.
6552 sayılı Torba Yasa ile yapılan kanun değişiklikleri işlenmiştir. Aynı sayfada belli sayıdan fazla link yer almaması gerektiğinden, sayfa bölümlenmiştir.

KANUNLAR
• İş Kanunu
• Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
• Basın İş Kanunu
• Deniz İş Kanunu
• İşsizlik Sigortası Kanunu
• Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
• Sendikalar Kanunu-Mülga
• Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu-Mülga
• Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu
• Bağ-Kur Kanunu
• Bağ-Kur Kanunu – Eski Hali
• Sosyal Sigortalar Kanunu
• Sosyal Sigortalar Kanunu – Eski Hali
• Emekli Sandığı Kanunu
• Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu
• Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu-MÜLGA
• Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Kanunu
• Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanun-MÜLGA
• Hafta Tatili Hakkında Kanun
• Öğle Dinlenmesi Kanunu
• Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
• İş Mahkemeleri Kanunu
• Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
• Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
• Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
• Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
• Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu
• Türkiye İş Kurumu Kanunu
• 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
TÜZÜKLER
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü – MÜLGA
• Maden ve Taş Ocakları İle Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemleri Hakkında Tüzük – MÜLGA
• Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük
• Vazife Malullüklerini Belirten Usul ve Belgeler Hakkında Tüzük