Anasayfa / Haber / Milyonların Beklediği Torba Kanun Yayımlandı

Milyonların Beklediği Torba Kanun Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Özellikle emeklilere bayram ikramiyesi ve 65 yaş aylığının iki katına çıkması gibi düzenlemeleri içeren 7143 sayılı Torba Kanun 18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kanunda yer alan önemli düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir. Emekli ikramiyesi ve GSS affına ise ayrı yazılarda yer verilmiştir.

Borçlar Yapılandırılacak – Cezalar Yarıya İnecek

– Daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi başta Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim borçları ile Maliye’ye olan vergi borçları olmak üzere birçok kamu kurum ve kuruluşuna olan borçlara yapılandırma / taksitlendirme imkanı getirildi. Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin borçlarının faizleri silinecek, onun yerine enflasyon oranında hesaplama yapılacak, anapara aynen kalacak. 31/3/2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait borçlar yapılandırma kapsamına girecek. Başvurular 2018/Temmuz ayının sonuna kadar yapılabilecek.

– Yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin idari para cezalarının yüzde 50’si silinecek, kalanı tahsil edilecek.

– Vergi mükellefler, Kanunla getirilen şartlar dâhilinde gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artırarak maddede belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara ilişkin olarak bu vergi türleri için daha sonra başka bir tarhiyat yapılmayacak.

– İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlarla ilgili olarak işletme kayıtları düzeltilebilecek.

65 Yaş Aylığı 500 TL Oldu

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “(2.332)” ibaresi “(4.387)” şeklinde değiştirildi. Dolayısıyla 65 yaş aylığı 500 liraya çıkarılmış oldu. Üç ayda bir bin 500 TL ödenecek. Düzenleme 1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Üniversiteden İlişiği Kesilenlere Af

– Üniversite öğrencilerine af geldi. Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden 18 Mayıs 2018 tarihine kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecekler.

Genç Girişimcilere Bir Yıl Prim Desteği

Genç girişimlere prim desteği getirildi. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, 4/b-1 (Bağ-Kur) kapsamında 1 Haziran 2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle prime esas kazanç alt sınırı yani brüt asgari ücret üzerinden Hazinece karşılanacak. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu imkandan yararlanabilecek. Prime esas kazancını brüt asgari ücretten yüksek beyan edenler, prim desteğinden yararlanacağı bir yıllık süre içerisinde brüt asgari ücreti aşan kısma ait sigorta primlerini kendileri ödeyecekler.

Bağ-Kur Borçları Silinecek

Bağ-Kur prim borçları da bu borçlara ait sigorta hizmetleri de silinecek. Köy ve mahalle muhtarları, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlarla tarımda kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıt ve tescilleri yapıldığı hâlde, 31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla prim borcu bulunanların, bu tarihten önceki sürelere ilişkin prim borçlarını, 2018 Temmuz ayının sonuna kadar ödememeleri veya ilgili Kanunları uyarınca yapılandırmamaları halinde, prim ödemesi bulunan sigortalıların daha önce ödedikleri primlerin tam olarak karşıladığı ayın sonu itibarıyla, prim ödemesi bulunmayan sigortalıların ise tescil tarihi itibarıyla sigortalılıkları durdurulacak, yani prim borçları da bu borçlara ait olduğu sigortalı hizmetleri de silinecek. İsteyen daha sonra primlerini ödeyerek silinen sigorta hizmetlerini canlandırabilecek yani ihya edebilecek. 4/1-b (Bağ-Kur) sigortalılığı devam edenlerden 31 Mayıs 2018 tarihinden sonraki yani 2018 Haziran ve sonraki aylarda ise primlerini ödemeleri gerekecek, çünkü silinme işlemi bu tarihten sonraki aylara ait primleri kapsamıyor. Muhtarların primini ise zaten artık Devlet ödüyor. (isvesosyalguvenlik.com)