Anasayfa / Soru - Cevap / Mirasçı Ölenin Vergi ve Prim Borcundan Sorumlu mudur ?

Mirasçı Ölenin Vergi ve Prim Borcundan Sorumlu mudur ?

Sponsorlu Bağlantılar

Gerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan sigorta primi, gerekse Maliye’ye olan vergi borçları amme yani kamu alacağı niteliğindedir.

Kamu alacakları da 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna tabidir. Dolayısıyla işveren veya vergi mükellefinin ölümü halinde mirasçılarının ölenin sigorta primi ve vergi borçlarından sorumluluğu söz konusu Kanunda düzenlenmiştir. Ancak mirasçılarla ilgili düzenleme ise 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda yapılmıştır.

Medeni Kanunda, mirasçıların yani ölenin varislerinin mirası 3 ay içinde reddedebileceği, bu süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçıların mirası kayıtsız, şartsız kazanmış olacağı, dolayısıyla ölenin ayni haklarını, alacaklarını, taşınır – taşınmaz mal varlığını kazanacakları, ancak aynı zamanda mirasçıların ölen kişinin borçlarından da kişisel olarak sorumlu olacakları belirtilmiştir. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 7 nci maddesinde de borçlunun ölümü halinde mirası reddetmemiş mirasçılar hakkında Kanun hükmünün aynen uygulanacağı, borçlunun ölümünden önce başlamış olan işlem ve muamelelere devam edileceği belirtilmiştir.

Ölen kişinin mirasçılarının kimler olduğu Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından düzenlenen Veraset İlamı ile belirlenmektedir. Bazı durumlarda Noterler de Veraset İlamı düzenleyebilmektedir.

Medeni Kanunun söz konusu hükümleri uyarınca; ölen kişinin sigorta primi ve vergi cezası borçlarından mirası reddetmemiş olan mirasçılar aynen sorumlu olacaktır. Ölen kişinin sağlığında borçla ilgili olarak başlamış olan yasal takibat, icra ve haciz işlemleri aynen devam edecek, ölen kişinin borcu mirasçılara kalan mal varlığından yani terekeden tahsil edilecek, mal varlığı borcu ödemeye yeterli olmazsa kalan kısım mirasçılarından istenecektir. Eğer ölen kişinin sağlığında borçlarıyla ilgili olarak herhangi bir yasal takibat başlamamışsa bu durumda da borçla ilgili gerekli tebligat ve yasal takibat mirasçılar için yapılacaktır.

Öte yandan ölen kişinin hiçbir malvarlığı olmasa bile mirası reddetmemiş olan mirasçılar ölenin borçlarından dolayı kişisel malvarlıkları ile sorumlu olacaklardır, yani borcu ödemek zorunda kalacaklardır. Çünkü yukarıda da belirtildiği üzere mirasçının sadece malvarlığı değil borçları da mirasçıların üzerine geçmektedir. Dolaysıyla ölenin hiçbir malvarlığı olmasa bile bu durumda da yine borçları mirası reddetmemiş mirasçılara geçecektir.

Para cezalarında ise durum biraz farklıdır. Anayasa’nın 38 inci maddesinde ceza sorumluluğu şahsidir hükmü yer almakta, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 20 nci maddesinde de ceza sorumluluğunun şahsi olduğu, kimsenin başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamayacağı belirtilmiştir. Dolaysıyla ölen kişinin işlediği fiillere bağlı para cezası borçlarından, ölenin sağlığında tebliğ edilmiş olanlar hariç, mirasçıları sorumlu tutulamaz, mirasçılarının borcu ödemesi istenemez.

Mirasçıların yapması gereken diğer işlemler:

– İşverenin ölümü halinde mirasçılarının, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğüne (işyerinin bağlı olduğu müdürlüğe) işyeri bildirgesi vermeleri gerekmektedir.

– Aynı şekilde vergi mükellefinin ölümü halinde mirasçılarının durumu dört ay içerisinde ilgili Vergi Dairesine bildirmeleri gerekmektedir.

Yukarıdaki bildirimi mirasçılardan birinin yapması yeterlidir. (isvesosyalguvenlik.com)