Anasayfa / Haber / Mirasçıların Vergi Yükümlülükleri Rehberi Yayımlandı

Mirasçıların Vergi Yükümlülükleri Rehberi Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ni elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünde PDF formatında yayımladı.

Rehbere;

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2014mirasyukumlulukrehberi.pdf

linkinden ulaşabilirsiniz.

Ölüm halinde mirasçıların yapması gereken işlemlere yönelik hazırlanan rehberde; veraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi açısından yapılması gerekenlere ilişkin konulara yer verildi.

Rehberin İÇİNDEKİLER bölümü aşağıda yer almaktadır.

————-

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

A- VERASET YOLUYLA VEYA İVAZSIZ SURETLE İNTİKALİN VERGİLEMESİ

a) Veraset ve İntikal Vergisinin Konusu

b)Veraset ve İntikal Vergisinde vergiyi doğuran olay

1-Ölüm

2-Gaiplik

c)Veraset ve İntikal Vergisinin mükellefi

I-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYETLER

II- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR

III-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİNDE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

a-Gayrimenkullerin Beyanı

b-Ticari Sermaye

c- Menkul Mallar ve Gemilerin Beyanı

d- Esham (Hisse Senetlerinin) Beyanı

e-Tahvilatın (Borç Senetlerinin) Beyanı

f- Yabancı Paraların Beyanı

g-Hakların Beyanı

IV-HANGİ HALLERDE KİMLER BEYANNAME VERİR

V- BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER

VI- BEYANNAME NE ZAMAN VERİLECEK ?

VII- BEYANNAMEYE EKLENECEK BELGELER

VIII-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK BORÇ VE GİDERLER

IX-İHTİLAFLI BORÇLAR

X-VERGİ ORANI

XI- VERGİ NE ZAMAN NEREYE ÖDENECEK ?

XII- MİRASA DÂHİL MALLARIN MİRASÇILARCA TASARRUFU

a) Gayrimenkullerde

b) Menkul Mallarda

B- GELİR VERGİSİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Beyan Edilen Verginin Ödenmesi

C- KATMA DEĞER VERGİSİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER

D- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ AÇISINDAN YAPILMASI GEREKENLER