Anasayfa / Bilgi / İşyerlerinde Uygulanan Mobbing Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İşyerlerinde Uygulanan Mobbing Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sponsorlu Bağlantılar

Mobbing psikolojik taciz, yıldırma, bezdirme anlamlarına gelmekte olup, son yıllarda bu konuda önemli farkındalık oluşmuştur. Mobbing sık sık davalara da konu olmakta ve bu konuda Yargıtay kararları bulunmaktadır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 25.09.2013 tarihli kararında; (Esas No. 2012/9-1925, Karar No. 2013/1407) psikolojik taciz yani mobbing, çalışanlara işyerinde diğer çalışanlar ve işveren tarafından sistematik biçimde uygulanan, tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak tanımlanmıştır. Söz konusu kararda; sözünü kesmek, yüksek sesle azarlamak, kendini göstermeyi engellemek, sözünü kesmek, çalışan işyerinde yokmuş gibi davranmak, sürekli eleştiri, asılsız söylenti, fikirlerine itibar edilmemesi, hoş olmayan imalar, nitelikli iş verilmemesi veya ağır işler verilmesi, anlamsız işler verilip yer değiştirilmesi, işçiye güçlük çıkarma, eziyet etme, fiziksel şiddet tehdidi gibi hal ve durumlar mobbingin en belirgin örnekleri olarak verilmiştir.

Dolayısıyla bir olayın mobbing sayılabilmesi için bir işçinin hedef alınması, belirli bir süreye yayılması ve bu durumun sistematik bir hal alması gerekir.

Mobbingin asıl amacı genelde işçiyi yıldırıp bezdirerek işçinin kendiliğinden işten ayrılmasını sağlamaktır.

Bu yönleriyle mobbing, işverenin işçiyi koruma (gözetme) ve eşit davranma borçlarına aykırılık teşkil etmektedir.

Belirtilen nedenlerle mobbinge uğrayanlar işverene karşı maddi ve manevi tazminat davaları açabilmektedir. Çünkü mobbinge uğrayan kişinin psikolojisi ve sağlığı bozulabilmekte, iş verimi düşmekte, bunalıma girmektedir.

Mobbing hakkında daha ayrıntılı bilgi  İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, Çalışanların Kabusu Mobbing – Psikolojik Taciz başlıklı yazılarda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)