facebook twitter in rss
 
2015 Yılında Uygulanacak Tutarlar / 2015 Pratik Bilgiler
TORBA YASA ÖZEL - 6552 Sayılı Torba Yasa Hakkındaki Tüm Haber - Bilgi ve Açıklamalar
Brüt Asgari Ücret Net Asgari Ücret - Bekar İşçi Prime Esas Kazanç Alt Sınır Prime Esas Kazanç Üst Sınır
1.201,50 TL 949,07 TL 1.201,50 TL 7.809,90 TL
Anasayfa / Eski Haberler / Muayene ve İlaç Katılım Payı İle İlgili Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

Muayene ve İlaç Katılım Payı İle İlgili Değişiklikler Yürürlüğe Girdi

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanuna istinaden genel sağlık sigortalısı ve genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılan, dolayısıyla tedavi giderleri Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan usul ve esaslar doğrultusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan kişiler sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında, kendilerinden aşağıda belirtilen şart ve tutarlarda katılım payı ve ilave ücret alınmaktadır. Katılım payı ve ilave ücret alınmasıyla ilgili düzenlemeler, Kanunun 68 inci maddesi ile Tebliğin 3.2 ve 3.3 numaralı maddelerinde yer almaktadır. Son olarak 29/02/2012 tarihli ve 28219 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Sağlık Uygulama Tebliğinin katılım payına ilişkin 3.2.1 ve 3.2.2 numaralı maddelerinde değişiklik yapılmış olup değişiklikler 08/03/2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Mevzuatta yeni bir değişiklik yapılana kadar muayene – tedavi katılım payı uygulaması aşağıdaki şekilde olacak.

1-Katılım Payı Alınacak Sağlık Hizmetleri:

• Sağlık Bakanlığı tarafından sözleşme imzalanmış, görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş aile hekimleri hariç olmak üzere ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi

• Ayakta tedavide sağlanan ilaçlar

• Vücut dışı protez ve ortezler

• Yardımcı üreme yöntemi tedavileri (tüp bebek v.s.)

2-Ayakta Tedavide Alınacak Muayene ve İlaç Katılım Payı Tutarları:

Sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak muayene katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları:

• Aile hekimliği ve sağlık ocağı gibi birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmaz. Ancak reçete yazdırılarak reçete ile eczanelere müracaat edilmesi halinde 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL katılım payı alınır.

İkinci ve Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kuruluşları:

• Muayenelerde 5 TL muayene katılım payı alınır.

• Reçete yazdırılarak reçete ile eczanelere müracaat edilmesi halinde ilave 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL katılım payı alınır.

Özel Sağlık Kurumları:

• Muayenelerde 13 TL katılım payı alınır.

• Reçete yazdırılarak reçete ile eczanelere müracaat edilmesi halinde ilave 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL katılım payı alınır.

Yukarıda belirtilen ve kutu sayısına göre alınan katılım payları dışında ayrıca; ayakta tedavide sağlanan ve Kurumca bedeli karşılanan ilaçlar için ilaç bedeli esas alınarak Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında katılım payı alınır.

Ancak, Sağlık raporu ile belgelendirilmek koşuluyla SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” (EK-2) nde yer alan hastalıklarda, listede belirtilen ilaçlar için yukarıda belirtilen katılım payları uygulanmaz ve kutu/kalem hesabında dikkate alınmaz.

3-Artırılarak Katılım Payı Alınacak Durumlar:

Maddede yer alan genel hükümler saklı kalmak kaydıyla; birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda yukarıda belirtilen ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı tutarları 5 (Beş) TL artırılarak tahsil edilir. Artırılan 5 TL’lik tutar; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için ise eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

4-Muayene ve İlaç Katılım Paylarının Tahsil Şekli:

• Birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki muayene sonucunda reçete yazdırılmamışsa katılım payı uygulanmaz. Reçete yazdırılarak reçete ile eczanelere müracaat edilmesi halinde ise 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL katılım payı eczane tarafından tahsil edilir.

• İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için 5 TL olarak öngörülen muayene katılım payı ile reçete ile eczanelere müracaat edilmesi halinde ilave 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL katılım payının;

a) Kurumdan gelir ve aylık (emekli – malullük – dul – yetim aylığı – iş göremezlik geliri) alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 5 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından kesilir, reçete yazdırılarak ilaç alınması halinde uygulanacak katılım payı ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczane tarafından tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 5  TL muayene katılım payı ilaç başına uygulanacak katılım payı tutarı eczaneler tarafından tahsil edilir.

• Özel sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayeneler için için 12 TL olarak öngörülen muayene katılım payı ile reçete ile eczanelere müracaat edilmesi halinde ilave 3 (üç) kutuya kadar (üç kutu dahil) temin edilen ilaçlar için 3 (üç) TL, 3 (üç) kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için 1 (bir) TL katılım payının;;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 12 TL tutarındaki kısmı gelir ve aylıklarından kesilir, reçete yazdırılarak ilaç alınması halinde uygulanacak katılım payı ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczane tarafından tahsil edilir.

b) Diğer kişiler için ise 12 TL katılım payı tutarı sağlık hizmeti sunucusu (özel hastane veya vakıf üniversitesi hastanesi) tarafından, reçete yazdırılarak ilaç alınması halinde uygulanacak katılım payı ise kişilerin muayeneye ilişkin ilaç temini için reçete ile eczanelere müracaat aşamasında eczane tarafından tahsil edilir. Ayrıca acil servislere başvuruda “yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı da eczanelerce kişilerden tahsil edilir.

• Aynı şekilde, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerden %10, diğer kişilerden %20 oranında alınan ilaç katılım payı; Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli eczaneler tarafından kişilerden, tahsil edilir.

• İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayene sonrasında kişilerin muayeneye ilişkin reçete ile ilaç temini için eczanelere müracaat etmemesi durumunda, 5 TL tutarındaki katılım payı ile özel ve resmi sağlık hizmet sunucularındaki acil servislere başvuruda “yeşil alan muayenesi” sonucunda oluşan katılım payı, reçete ile eczaneye ilk müracaatında eczanelerce kişilerden tahsil edilir. Acil servislere başvuru sırasında acil sayılmayarak katılım payı alınacak durumlar 28/01/2007 tarihli haberde yer almaktadır.

• Birinci basamak sağlık kuruluşları muayeneleri, Kurumca belirlenen kronik hastalıklar ve acil haller hariç olmak üzere 10 gün içerisinde aynı branşta farklı sağlık hizmet sunucusuna yapılan başvurularda 5 TL artırılarak uygulanan katılım payı, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için gelir ve aylıklarından kesilir, diğer kişiler için ise eczanelere müracaat aşamasında eczanelerce tahsil edilir.

5-Ödemiş Oldukları Katılım Paylarını Geri Alabilecek Kişiler:

Aşağıda belirtilen genel sağlık sigortalıları ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemiş oldukları katılım payları, talepleri halinde 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu hükümlerine göre kendilerine geri ödenir. Bu kapsama giren kişiler şunlardır;

• Aylık geliri brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu için genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenen kişiler. Yeşil kart sahipleri de bu kapsama girmektedir.

• Vatansızlar ve sığınmacılar.

• 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişiler. Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak adlandırılan aylığı alan kişiler bu kapsama girmektedir.

• Yukarıda belirtilen kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler. Yani sağlık yardımını yukarıda belirtilen kişiler üzerinden alan kişiler.

6-Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sınıflandırılması:

Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşu: Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi ile Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi olarak yetkilendirilen aile hekimleri, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri, belediyelere ait poliklinikler.

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, entegre ilçe hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve araştırma hastanesi olmayan hastaneleri, belediyelere ait hastaneler ile kamu kurumlarına ait tıp merkezleri ve dal merkezleri, İstanbul Valiliği Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü Hastanesi.

Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumu: Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri, üniversite hastaneleri ile bu hastanelere bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, enstitüler ve semt poliklinikleri, üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri, Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tıp fakültesi hastanesi ile eğitim ve araştırma hastaneleri, Bezm-i Âlem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi.

Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşu: İş yeri hekimleri, “Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan özel poliklinikler, “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında açılan ağız ve diş sağlığı hizmeti veren özel sağlık kuruluşları.

7-Tıbbi Malzeme Katılım Payı:

Vücut dışı protez ve ortez sağlanması halinde katılım payı uygulanacak malzemeler aşağıda belirtilmiştir.

a) Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler,

b) Ağız protezleri,

c) Vücut dışı kullanılan ve sağlık raporunda hayati öneme haiz olduğu belirtilmeyen diğer protezler ve ortezler.

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için %10, diğer kişiler için %20 oranında katılım payı alınır. Ancak katılım payı tutarı vücut dışı protez veya ortezin alındığı tarihteki brüt asgarî ücretin yüzde yetmişbeşini geçemez. Yüzde yetmişbeşlik üst sınırın hesaplanmasında her bir protez ve ortez bağımsız olarak değerlendirilir.

• Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;

a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle,

b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden,

tahsil edilir.

• Ağız protezlerine ilişkin katılım payı;

a) Kurumla sözleşmeli sağlık kurum veya kuruluşlarınca yapılan ağız protezi katılım payları, sağlık kurum veya kuruluşlarınca kişilerden,

b) Kurumla sözleşmesiz; serbest diş hekimlikleri ile sağlık kurum veya kuruluşlarında yaptırılan ağız protezi katılım payları, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden,

tahsil edilir.

Kişilerce temin edilen ve katılım payı tahsil edilmesi gereken vücut dışı protez ve ortezler için katılım payı, sosyal güvenlik il müdürlüklerince/ sosyal güvenlik merkezlerince ödeme aşamasında kişilerden tahsil edilir.

Sağlık kurumlarınca temin edilen ve SUT hükümleri gereği katılım payı tahsil edilmesi gereken tıbbi malzemelerin katılım payı tıbbi malzemeyi temin eden sağlık kurumlarınca kişilerden tahsil edilir.

8-Yardımcı Üreme Yöntemi Katılım Payı:

• Yardımcı üreme yöntemi tedavilerinde birinci denemede  %30, ikinci denemede % 25 oranında olmak üzere bu tedaviler için belirlenen bedeller üzerinden katılım payı alınır.

• Yardımcı üreme yöntemi katılım payları, tedavinin sağlandığı sağlık hizmeti sunucusunca kişilerden tahsil edilir.

9-6270 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler:

26/1/2012 tarihli ve 28185 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6270 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la; 5510 sayılı Kanunun katılım payı alınacak sağlık hizmetlerinin düzenlediği 68 inci maddenin ikinci fıkrası değiştirildi. Buna göre; Ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 Türk Lirası katılım payı alınacak. Kurum, bu katılım payını; birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde almayabilecek ya da daha düşük tutarlarda alabilecek. İkinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise müracaat edilen sağlık hizmeti sunucusunun yer aldığı basamak, sağlık hizmeti sunucusunun resmi ve özel sağlık hizmeti sunucusu niteliğinde olup olmaması, önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı gibi hususları göz önünde bulundurarak Kurum bu 2 TL’lik katılım payını on katına kadar artırabilecek ve sağlık hizmeti sunucuları için farklı katılım payları belirleyebilecek. Vücut dışı protez ve ortezler ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için alınacak katılım payı ise gereksiz kullanımı azaltma, sağlık hizmetlerinin niteliği itibarıyla hayati öneme sahip olup olmaması, kişilerin prime esas kazançlarının, gelir ve aylıklarının tutarı ve benzeri ölçütler dikkate alınarak % 10 ilâ % 20 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenecek. Ayrıca Kurum, ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için, aile hekimlerince yazılan reçeteler dâhil olmak üzere reçetede yer alan üç kaleme/üç kutuya kadar ilaç/ilaçlar için 3 Türk Lirası, ilave her bir kalem/kutu ilaç için 1 Türk Lirası olmak üzere katılım payı alabilecek. Yatarak tedavide finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri için de Kurum sağlık hizmet bedelinin % 1’ine kadar katılım payı alabilecek. Kurum bu % 1’ine kadar tespit edilen katılım payını yarısına kadar indirebilecek veya hiç almayabilecek. Ayrıca Kurum, bu fıkrada belirtilen 1 Türk Lirası, 2 Türk Lirası ve 3 Türk Lirasını, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranına kadar her yıl artırabilecek.

10-İlave Ücret Alınması:

• Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. EK-7, EK-8 ve EK-9 listelerinde yer alan işlemlerde kullanılan tıbbi malzeme ve ilaçlar ile EK-10/B Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağlık kurum/kuruluşlarınca Kurumdan talep edilemez.

• Kurumla sözleşmeli eczaneler eşdeğer ilaçların azami fiyatı ile kişinin talep ettiği eşdeğer ilacın fiyatı arasında oluşacak fark ücretini, Kurumla sözleşmeli optisyenlik müesseseleri de kişinin talep ettiği gözlük cam ve çerçevenin bedeli ile Kurumca ödenen gözlük cam ve çerçeve bedeli arasında oluşacak fark ücretini kişilerden talep edebileceklerdir. Bu fark ücreti ilave ücret olarak değerlendirilmez.

• Sağlık hizmeti sunucularınca, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri için talep edilen ücretler, ilave ücret olarak değerlendirilmez.

• Sağlık hizmeti sunucusu, sunduğu sağlık hizmetleri öncesinde, alacağı ilave ücrete ilişkin olarak hasta veya hasta yakınının yazılı onayını alır. Bu yazılı onay alınmadan, işlemler sonrasında herhangi bir gerekçe ileri sürerek ilave ücret talebinde bulunamaz.

• Hastanın acil haller nedeniyle sağlık hizmeti sunucusuna başvurması ve acil halin sona ermesi halinde, acil halin sona erdiğine ve müteakip işlemlerin ilave ücrete tabi olduğuna ilişkin hastaya/hasta yakınına SUT eki “Acil Halin Sona Ermesine İlişkin Taahhütname” (Ek-4/C)’nin kullanılarak, yazılı ve imza karşılığı bilgi verilmesi zorunludur.

• Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları, aynı başvuru numarası altında hastaya yapılan işlem bedellerinin toplamı 100 TL’yi aşıyorsa, bu hizmetleri ve varsa ilave ücret tutarını gösterir, şekli Kurumca belirlenecek bir belgeyi, yatan hasta tedavilerinde en geç hastanın taburcu olduğu tarihte, diğer tedavilerde ise işlemin yapıldığı tarihte hastaya vermek zorundadır. Ancak hastanın istemesi halinde tutar sınırı olmaksızın sunulan tüm işlemleri ayrıntılı olarak gösteren bilgi ve belgeler hastaya verilmek zorundadır. Söz konusu bilgiler aynı süreler içerisinde elektronik ortamda da sağlanabilir.

11-İlave Ücret Alınmayacak Kişiler:

Resmi sağlık kurum ve kuruluşları tarafından sevk edilmeleri koşuluyla,

• 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre aylık alan kişilerden,

• 1005 sayılı İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun hükümlerine göre şeref aylığı alan kişilerden,

• Harp malûllüğü aylığı alanlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlardan,

ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerden otelcilik (hastanede yatış) hizmetleri ve istisnai sağlık hizmetleri hariç olmak üzere ilave ücret alınamaz.

12-İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri:

– Acil servislerde verilen ve SUT eki EK-8 Listesinde yer alan 520.021 kodlu “yeşil alan muayenesi” adı altında Kuruma fatura edilebilen sağlık hizmetleri hariç olmak üzere, acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri,

– Kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri),

– Yoğun bakım hizmetleri,

– Organ, doku ve kök hücre nakilleri,

– Yanık tedavisi hizmetleri,

– Yenidoğana verilen sağlık hizmetleri,

– Diyaliz tedavileri,

– Doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi işlemlere yönelik sağlık hizmetleri,

– Kardiyovasküler cerrahi işlemleri,

için (öğretim üyesi tarafından SUT’un 4.1.1 numaralı maddesi kapsamında verilen sağlık hizmetleri hariç), SUT’un 3.3.4 numaralı maddesinde sayılan hizmetler dahil olmak herhangi bir ilave ücret alınamaz. Ancak (1) numaralı bentte sayılan işlemlerden hiçbir şekilde ilave ücret alınamaz.

13-Otelcilik Hizmetlerinde İlave Ücret Uygulaması:

Sözleşmeli sağlık kurumları, asgari banyo, tv ve telefon bulunan; 2 yataklı odalarda sundukları otelcilik hizmetleri için SUT eki EK-8 Listesinde 510.010 kod ile yer alan “Standart yatak tarifesi”  işlem bedelinin bir buçuk, tek yataklı odalarda ise üç katını geçmemek üzere kişilerden ilave ücret alabilir. Günübirlik tedavi kapsamındaki işlemler sırasında verilen otelcilik hizmeti için ise en fazla SUT eki Ek-8 Listesinde yer alan “Gündüz yatak tarifesi” işlem bedelinin 3 katına kadar ilave ücret alınabilir.(www.isvesosyalguvenlik.com)