Anasayfa / Haber / Muhasebecileri Rahatlatacak Yazılım Uygulamaya Girdi

Muhasebecileri Rahatlatacak Yazılım Uygulamaya Girdi

Sponsorlu Bağlantılar

Serbest muhasebeciler ile serbest muhasebeci mali müşavirlerin en büyük sorunlarının başında; haksız rekabet ile mükelleflerinden alacaklarını tahsil edememe konuları gelmektedir. Özellikle asgari ücret tarifesini dikkate almadan düşük ücretle bu işi yapan, bazıları çantacı olarak da adlandırılan bu kişiler meslek mensuplarının mükelleflerini kaybetmelerine sebep olmakta veya mükellef bulamalarını zorlaştırmakta, bu da haksız rekabete neden olmaktadır. Aynı şekilde meslek mensuplarının defterlerini tuttukları, Maliye – SGK ile ilgili iş ve işlemlerini yaptıkları mükelleflerinden ücretlerini düzenli tahsil edememekte mali durumları açısından sorun oluşturmaktadır.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) bu ve benzeri ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla, 13 Aralık 2013 tarihli Resmî Gazete’de Haksız Rekabetle Mücadele Yazılımının Meslek Mensuplarınca Kullanılması Hakkında Mecburi Meslek Kararı’nı yayımlamıştı. Karar 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girdi.

Söz konusu meslek kararı ile;

– Yazılı hizmet sözleşmesi düzenlemeden iş kabul edilmesinin önlenmesi,

– Ücret tarifesine uyularak, ücretsiz veya asgari ücret tarifesinin altında iş görülmesinin önüne geçilmesi,

– Sözleşmeden dolayı ücret borcu olan müşteriye bu edimini yerine getirmeden bir başka meslek mensubu tarafından iş yapılmasının engellenmesi,

– Stajyerlerin ve bürolarda bağımlı çalışan meslek mensuplarının işten ayrılması halinde daha önce çalıştığı büronun müşterilerine iki yıl geçmedikçe hizmet vermeme yasağına uyup uymadıklarının izlenmesi,

amaçlanıyor.

Bu yazılım ile işlemler tek bir veri tabanı üzerinden yürütülecek.

Yazılım çerçevesinde;

– Muhasebeci değiştiren mükelleflerle ilgili müşteri devirlerinde, mükellefin (müşterinin) borcu olsun olmasın devir teslim tutanağı düzenlenecek, müşterinin borcu varsa devir teslim tutanağına yazılacak, işi alacak yani müşteriyi devralacak meslek mensubu da borç varken işi almasının yasak olduğunu bilecek.

– Sözleşmeler TÜRMOB veya Odaların internet şubelerinden giriş yapılarak elektronik ortamda düzenlenecek.

– Müşterilere imzalatılmış sözleşmeler, sözleşme fesihleri ve müşteri devirleri yazılımla bildirilecek.

Konuyla ilgili açıklamalar, Haksız Rekabet Modülü Kullanım Kılavuzu TÜRMOB internet sitesinde, ayrıca İstanbul, Ankara başta olmak üzere meslek odalarının internet sitelerinde yer almaktadır.