Anasayfa / Haber / Muhtasar İle Prim Belgesinin Birleştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı Meclis’te

Muhtasar İle Prim Belgesinin Birleştirilmesiyle İlgili Kanun Tasarısı Meclis’te

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanlara ilişkin olarak Maliye’ye verilen muhtasar beyanname ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin tek belgede birleştirilmesi bir süredir gündemdeydi.

Konuya daha önce Maliye’ye Ayrı SGK’ya Ayrı Belge Verme Dönemi Sona Erecek başlıklı yazımızda değinmiştik.

Konuyla ilgili düzenlemeye 23 Haziran 2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında yer verildi ve uygulamanın ayrıntısı da netleşti.

Söz konusu tasarıda yer alan düzenlemelere göre;

Prim Belgesi Muhtasar Beyanname İle Birleşecek ve Maliye’ye Verilecek

Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesi yerine geçecek yeni belgenin adı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi olacak.

Bu beyannamenin verilmesinde 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınacak. Dolayısıyla birleştirilmiş beyanname Maliye’ye verilecek ve beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirleme yetkisi Maliye Bakanlığı’nda olacak.

Uygulama Bütün İşyerlerini Kapsamayacak

İlk başta uygulama bütün işyerlerini kapsamayacak. Uygulama kapsamına girecek gruplar veya sektörler; gayrisafı iş hasılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları dikkate alınarak Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenecek. Dolayısıyla bu yeni uygulama kapsamına girmeyen işyerleri ayrı ayrı Maliye’ye muhtasar beyanname, Sosyal Güvenlik Kurumu’na aylık prim ve hizmet belgesi vermeye devam edecek. Belki ilerde uygulama tüm işyerlerini kapsayacak hale gelecek.

SGK’ya Verilen Bilgi – Belgeden İşverenle Birlikte Muhasebeci de Sorumlu Olacak

Düzenlemeye göre; 5510 sayılı Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek her türlü belge, bilgi ile muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumlu olacak. Yani Maliye’de olduğu gibi muhasebe meslek mensupları Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen bilgi ve belgelerle ilgili olarak işverenle birlikte sorumlu olacak.

Ödeme Şeklinde Bir Değişiklik Yok

Tek beyanname uygulamasına geçecek olanlar, muhtasar beyannameye ilişkin ödemeyi Maliye’ye, aylık prim ve hizmet belgesine ilişkin ödemeyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmaya devam edecek. Yani Tasarıda yer alan düzenlemeye göre mevcut ödeme şekli devam edecek. (isvesosyalguvenlik.com)