Anasayfa / Bilgi / Nüfusta Gerçek Adresiniz Kayıtlı Değilse Başınıza Ağrıyabilir

Nüfusta Gerçek Adresiniz Kayıtlı Değilse Başınıza Ağrıyabilir

Sponsorlu Bağlantılar

29 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ile adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) uygulaması getirilmiş, bu kapsamda Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) görevlileri tarafından genel nüfus sayımı yapılmış, kişilerin ikamet adresleri tespit edilerek veri tabanına kaydedilmiş ve kişilere de adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde ilçe nüfus müdürlüklerine bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Kanunun 68 inci maddesinde ise adres değişikliği ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara ise 500 TL idarî para cezası verileceği belirtilmiştir.

Ancak burada kastettiğimiz uygulanacak bu idari para cezası değil. Kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler ve bankalar tarafından yürütülen birçok işlemde kişinin adrese kayalı nüfus kayıt sisteminde (kimlik paylaşım sisteminde) kayıtlı olan adresine tebligat yapılmaktadır. Eğer nüfus kayıt sisteminde kişinin gerçek adresi kayıtlı değilse veya daha sonra adres değişikliği yapmış ancak Nüfus Müdürlüğüne bildirmemişse, bu durumda gönderilen tebligat kendisine ulaşmamakta, özellikle süreye bağlı tebligatlarda önemli mağduriyetler ortaya çıkabilmektedir. Örneğin, hakkında dava açılmış kişinin davadan haberi olmamakta, kendisine herhangi bir eyleminden dolayı idari para cezası uygulanmışsa itiraz etme ve peşin ödeme indiriminden yararlanma hakkını kaybetmektedir. SGK işlem ve uygulamalarında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de genel sağlık sigortası borcunun ortaya çıkmasıdır. SGK tarafından GSS kapsamına alınmış olan kişiye konuya ilişkin bir tebligat gönderilerek gelir testi yaptırması istenmekte, ancak sistem de gerçek adresi kayıtlı olmadığı için tebligat ilgili kişiye ulaşmamakta, aylar sonra durumdan haberdar olup yüklü miktarda GSS borcuyla karşılaşılabilmektedir. (Sistemde gerçek adresinizin kayıtlı olup olmadığını http://adres.nvi.gov.tr web adresinden sorgulayabilirsiniz.)

Dolayısıyla hakkında yapılan işlem veya uygulamayla ilgili olarak, sistemde gerçek adresi kayıtlı olmadığı için ilgili kişi iş işten geçtikten sonra durumdan haberdar olmakta, sonuçta büyük mağduriyetler yaşayabilmektedir.

Nitekim Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de Esas No. 2013/21861 – Karar No. 2014/3870 sayılı kararında; Tebligat Yasasının 10 uncu maddesi gereğince tebligatın, tebliğ yapılacak şahsın bilinen en son adresine yapılması gerektiğini, kendisine tebliğ yapılacak kişinin müracaatı veya kabulü şartıyla her yerde tebligat yapılabileceğini, bilinen en son adresin tebligata elverişli olmadığının anlaşılması veya herhangi bir nedenle tebligatın yapılamaması hâlinde, muhatabın adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinin bilinen en son adresi olarak kabul edilip tebligatın buraya yapılacağını belirtmiştir.