Anasayfa / Haber / Ödenemeyen Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Kullandırılacak

Ödenemeyen Fazla Mesai Ücreti Yerine İzin Kullandırılacak

Sponsorlu Bağlantılar

Kamu görevlilerine yaptırılan fazla çalışmalarla ilgili olarak, 16 Nisan 2014 tarihli ve 28974 sayılı Resmî Gazete’de 2014/5 Sayılı Başbakanlık genelgesi yayımlandı ve “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşme”de (Bkz. Kamu Görevlileriyle İlgili Toplu Sözleşme Kararları Yayımlandı başlıklı haber) varılan mutabakat çerçevesinde, fazla çalışma uygulamaları ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarının riayet etmeleri gereken hususlar belirlendi.

Genelge uyarınca;

1. Kamu görevlilerine; belli bir sürede bitirilmesi gereken, zorunlu ve istisnai haller bulunmadığı sürece, günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma yaptırılmayacak.

2. Fazla çalışma yaptırılmasının gerektiği zorunlu ve istisnai hallerde, fazladan çalışılan süreye ilişkin ücret, ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenecek.

3. İlgili mevzuatı gereği fazla çalışma karşılığı ücret ödenememesi durumunda ise söz konusu kamu görevlilerine, başta 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesi ile 2009/12 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 6’ncı maddesi olmak üzere, tabi oldukları mevzuat hükümleri çerçevesinde; yaptırılacak fazla çalışmanın her sekiz saati için bir gün hesabı ile izin verilecek. Ancak, bu suretle verilecek iznin en çok on günlük kısmı yıllık izinle birleştirilerek yılı içinde kullandırılabilecek.