Anasayfa / Bilgi / Olağanüstü Hal Süresince İşçi Çıkarılabilir mi ?

Olağanüstü Hal Süresince İşçi Çıkarılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere 15 Temmuz 2016 Cuma günü hain bir darbe girişimi olarak baş gösteren ve sonrasında adeta bir işgal girişimine dönüşen olaylar nedeniyle Ülkemizde 21 Temmuz 2016 tarihinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Dolayısıyla şu an Ülkemiz olağanüstü hal yaşıyor. Bu sürecin hayatımızı nasıl etkileyeceğini daha önce Olağanüstü Hal Vatandaş ve Çalışan Olarak Hayatımızı Nasıl Etkileyecek ? başlıklı yazımızda belirtmiştik.

Olağanüstü hal süresince işverenlerin işçi çıkarıp çıkaramayacağı, bu konuda herhangi bir kısıtlama olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında.

Ancak 4857 sayılı İş Kanununda olağanüstü hal sırasında işçi çıkarma konusuyla ilgili herhangi bir düzenleme yok.

Bu konudaki tek düzenleme 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun “Tedbirler” başlıklı 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde (11/1-n) yer alıyor.

Söz konusu bent uyarınca Bakanlar Kurulu’nun; işçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlama veya erteleme yetkisi bulunuyor.

Ancak şu ana kadar Bakanlar Kurulu tarafından bu konuda alınmış herhangi bir karar söz konusu değil. Zaten bu düzenleme de daha çok tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım halleri için geçerli olabilecek bir düzenleme. Ülkemizin şu an içinde bulunduğu hal açısında böyle bir durum ise söz konusu değil.

Dolayısıyla şu an Ülkemizde olağanüstü hal uygulanmakta olsa da hizmet akdinin feshi yani işçi çıkarmak isteyen işveren veya işten çıkmak isteyen işçi yönüyle özellikli herhangi bir durum söz konusu değil. 4857 sayılı İş Kanununun mevcut hükümleri aynen geçerli. (Bkz. Hizmet Akdinin Feshinde Usul ve Esaslar – Tazminat Ödemeyi Gerektiren Durumlar) (isvesosyalguvenlik.com)