Anasayfa / Soru - Cevaplarla Sosyal Güvenlik / Uzun Vadeli Sigorta Kolları Soru ve Cevaplar / Ölüm Gelir ve Aylığı Bağlanmış Olan Hak Sahiplerinden Çocukların Aylığı Hangi Hallerde Kesilmektedir ?

Ölüm Gelir ve Aylığı Bağlanmış Olan Hak Sahiplerinden Çocukların Aylığı Hangi Hallerde Kesilmektedir ?

Sponsorlu Bağlantılar

SORU 60- ÖLÜM GELİR VE AYLIĞI BAĞLANMIŞ OLAN HAK SAHİPLERİNDEN ÇOCUKLARIN AYLIĞI HANGİ HALLERDE KESİLMEKTEDİR ?

CEVAP 60-

a) Kız Çocukları: Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki atölyelerde çalışan hükümlü ve tutuklular, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrencilerle, meslek liselerinde veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi olanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılanlar hariç olmak üzere Kanuna tabi olarak ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayan ve evlenen kız çocuklarının gelir ve aylıkları durumun oluşmasını takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

b) Erkek çocukları: Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki atölyelerde çalışan hükümlü ve tutuklular, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrencilerle, meslek liselerinde veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi olanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılanlar hariç olmak üzere Kanuna tabi olarak ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmış olan, erkek çocuklardan öğrenci değilse 18 yaşını, orta öğrenim görüyorsa 20 yaşını, yüksek öğrenim görüyorsa da 25 yaşını doldurmuş olanların gelir ve aylığı durumun oluşmasını takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir.

c) Malul çocuklar:Ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki atölyelerde çalışan hükümlü ve tutuklular, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki eğitim gören öğrencilerle, meslek liselerinde veya yükseköğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi olanlar, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarına katılanlar hariç olmak üzere Kanuna tabi olarak ya da yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başlayan ve SGK Sağlık Kurulu Kararı ile çalışma gücünü en az %60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların gelir ve aylıkları yeni malullük raporunu izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilmektedir