Anasayfa / Haber / Önemli Düzenlemeler İçeren İki Kanun Tasarısı Meclis’e Sunuldu

Önemli Düzenlemeler İçeren İki Kanun Tasarısı Meclis’e Sunuldu

Sponsorlu Bağlantılar

Hükümet tarafından 23 Mart 2016 tarihinde önemli düzenlemeler içeren iki ayrı torba kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu.

Bu torba kanun tasarılarından biri Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, diğeri ise 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı.

Her iki kanun tasarısı da Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilip yasalaşana kadar büyük ihtimalle komisyonlarda önemli değişikliklere uğrayacak, yeni düzenlemeler eklenecek. Dolayısıyla söz konusu tasarılar son halini alıp yasalaştığında yapılan düzenlemeler ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Aşağıda, başta çalışma hayatı olmak üzere söz konusu tasarılarda yer alan önemli düzenlemelere kısaca yer verilmiştir

Tebligat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Yer Alan Düzenlemeler

– Yükseköğretim kurumları (üniversite ve vakıf üniversiteleri) ile ilgili, üniversite yöneticileri ve öğretim görevlileriyle ilgili bazı düzenlemeler yer alıyor.

– Çıraklık, mesleki eğitim, beceri eğitimi ve tamamlayıcı eğitim konusunda önemli düzenlemeler yer alıyor. Mesleki ve teknik eğitim yapan liseler yanında üniversitelerin de bu konularda eğitim vermesinin önü açılıyor. Çıraklık eğitimi zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor, çıraklığa giriş şartları yeniden düzenleniyor. Mesleki eğitim ve staj kavramları yeniden tanımlanıyor. Mesleki eğitim ve staj eğitiminin nasıl yapılacağı yeniden belirleniyor. Staj ve tamamlayıcı eğitime katılanlara da ücret ödenmesi hükmü getiriliyor. Mesleki ve teknik eğitim veren okullardan mezun olanlara teknisyen unvanı verilmesi hükme bağlanıyor. Mesleki ve teknik eğitimi okul ve kurumlarında uygulamalı eğitime başlayan öğrencilerin, alan eğitimi alan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası kapsamına alınması öngörülüyor. Çıraklık eğitimi Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülmesi hükme bağlanıyor.

İşverenlerin öteden beri yetişmiş eleman bulmakta zorlandıkları yönündeki yakınmaları dikkate alınarak, yapılan bu düzenlemelerle mesleki eğitim ve çıraklık eğitiminin yeni bir yapıya kavuşturulması, etkin ve yaygın hale getirilmesi amaçlanıyor.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında Yer Alan Düzenlemeler

– Kamuoyunda 65 yaş aylığı olarak adlandırılan yaşlılık aylığının bağlanması sırasında muhtaçlık göstergesi olarak aile içerisinde kişi başına düşen aylık gelirin değil sadece aylık bağlanacak kişi ve eşinin aylık gelirinin esas alınması uygulaması getiriliyor. Böylece 65 yaş aylığı alan kişi kimin yanında yaşarsa yaşasın aylığını alması imkanı getiriliyor.

– Zorunlu trafik sigortası teminat içeriği yeniden belirleniyor ve sigortacılık ilkeleri ve değişen şartlara uygun hale getiriliyor.

– Kentsel dönüşüm kapsamına girmesi şartıyla, ruhsatsız (kaçak) yapılara geçici bir süre için elektrik, su ve doğalgaz bağlanması imkanı getiriliyor.

– Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca belirlenen sosyal yardımlardan yararlanan kişileri işe alan işverenlere sigorta prim desteği getiriliyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından sosyal yardım alan kişilerin mesleki eğitim alma ve iş bulma konusunda İŞKUR ile daha sıkı iletişim halinde olmasının yolu açılıyor, İŞKUR tarafından işe yerleştirilecek kişilerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından kaydedilmesi imkanı getiriliyor, İŞKUR tarafından teklif edilen mesleki eğitimi veya işi üçüncü kez kabul etmeyenlerin sosyal yardımlarının kesileceği hükme bağlanıyor. Böylece sosyal yardım ile iş ilişkisinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

– Terör veya başka nedenlerle nakdi tazminat ödenmesi veya aylık bağlanması hakkı elde edenlere (şehit yakınları ve gazilere), kamu kurum ve kuruluşları, kamu sendika ve konfederasyonları tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile koordinasyon içerisinde ayni ve nakdi yardımda bulunma imkanı getiriliyor.

– 4857 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde şu an yer alan düzenlemeye göre işçinin kıdemine göre hak ettiği yıllık izin tarafların anlaşması ile bir bölümü on günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebiliyor. Tasarıda yer alan düzenleme ile bu değiştiriliyor ve yıllık iznin bir bölümü altı günden az olamamak üzere tarafların anlaşması ile beşe bölünebileceği hükmü getiriliyor. Dolayısıyla yıllık iznin işveren tarafından daha çok bölünmesine imkan tanınmış oluyor.

– Kayıt dışı istihdamın önlenmesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nda görev yapan denetmen sayısının 5 bine çıkarılması için 2 bin 610 denetmen kadrosu veriliyor.

– Sadece genel sağlık sigortasına tabi olan ve prim borcu bulunan kişilerin borçlarının silinmesi veya taksitlendirilmesi yönünde daha önce 6552 sayılı Kanunla düzenleme yapılmıştı. (Bkz. Bütün Ayrıntılarıyla GSS Borçlarını Yapılandırma İşlemleri  başlıklı yazı.) Ancak söz konusu düzenleme çözüm olmadığından çok sayıda kişinin GSS prim borçları halen duruyor. Tasarı ile bunların 25 yaşına kadarki genel sağlık sigortası prim borçları siliniyor.

– Kara para aklanması ve terörün finansmanı yönündeki faaliyet ve işlemlerin durdurulması düzenleniyor. (isvesosyalguvenlik.com)