Anasayfa / Eski Haberler / Orta Vadeli Programda Sosyal Güvenlik ve İstihdam İçin Neler Öngörülüyor?

Orta Vadeli Programda Sosyal Güvenlik ve İstihdam İçin Neler Öngörülüyor?

Sponsorlu Bağlantılar

2013-2015 dönemini kapsayan ve küresel ekonomide devam eden sorunlara rağmen, büyümeyi potansiyel seviyesine çıkarmayı, istihdamı artırmayı, kamu dengelerini iyileştirmeyi, enflasyonla mücadeleye devam etmeyi, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini sürdürmeyi, yurtiçi tasarrufları artırmayı ve bunların sonucunda makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan Orta Vadeli Program ile Orta Vadeli Mali Plan, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 9/10/2012 tarihli ve 28436 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Söz konusu program uyarınca sosyal güvenlik ve istihdam konularında genel hatlarıyla;

• İstihdam imkanlarının artırılması, işsizlik oranının düşürülmesi,

• Kayıtdışılıkla etkin mücadele edilmesi,

• Sosyal güvenlik açıklarının azaltılması,

• Sağlık hizmetlerinin kalitesinden ödün verilmeksizin ilaç ve tedavi giderlerinin azaltılması,

• Sosyal diyalog, toplu iş hukuku ve alt işverenlik alanlarında gerekli düzenlemeler yapılması ve yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun etkin bir şekilde uygulamaya konulması,

Programda; özellikle büyüme hızını ve kamu mali dengelerini yakından ilgilendirdiğinden, sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve istihdam konularına ayrıntılı şekliyle yer verildi.

Programın ayrıntısına, 9/10/2012 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’den ulaşılabilir.