Anasayfa / Eski Haberler / Otomatik Sağlık Aktivasyon Sistemi Tüm İllerde Devreye Girdi

Otomatik Sağlık Aktivasyon Sistemi Tüm İllerde Devreye Girdi

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere, Sosyal Güvenlik Reformundan önce sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sağlık kuruluşlarına sağlık karnesi ile başvurulması gerekiyordu. Ayrıca sağlık karnesiyle birlikte, çalışan memurların sevk kâğıdı, işçilerin ise vizite kâğıdı düzenlettirerek başvuru sırasında bu belgeleri de ilgili sağlık kuruluşuna ibraz etmeleri gerekiyordu. İlaçlar da aynı şekilde sağlık karnelerine yazdırılarak eczanelerden alınabiliyordu. Ancak daha sonra kademeli olarak sağlık karnesi, vizite kağıdı ve sevk kağıdı kullanma zorunluluğu kaldırıldı. Bunun yerine sağlık aktivasyon ve provizyon sitemi getirildi. Yani 5510 sayılı Kanuna istinaden genel sağlık sigortalısı sayılan kimseler ile bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler, sağlık kuruluşuna veya eczaneye başvurduğunda, T. C. Kimlik Numarası MEDULA sistemine girilerek o kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarını almaya müstahak olup olmadığı sorgulanıyor, müstahak olduğu anlaşılınca provizyon alınıyor, kişi ancak bu şekilde sağlık yardımlarından yararlanabiliyordu. Dolayısıyla, sağlık yardımlarından yararlanma hakkı olduğu halde, sistemde kayıtlı olmadığı veya bilgileri sisteme hatalı – eksik kaydedildiği için provizyon alınmayan ve bu nedenle de sağlık yardımlarından yararlanamayan kişilerle ilgili olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüklerine veya merkez müdürlüklerine başvuruda bulunup, ilgili kişiye ait bilgilerin sisteme girilmesinin veya düzeltilmesinin sağlanması, yani sağlık aktivasyonu yapılması gerekiyordu. Aynı şekilde sigortalılık durumunda değişiklik olan, yani 4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) ya da isteğe bağlı sigorta arasında geçiş yapan, yeni işe başlayan kişilerin, yeni doğan çocukları için anne veya babanın Kuruma başvurarak sağlık aktivasyonunu yaptırmaları gerekiyordu. Bu ve benzeri konularda Kuruma müracaat zorunluluğu bulunması, hem kişiler için emek ve zaman kaybına yol açıyor, hem Kurum il ve merkez müdürlüklerinde yoğunluğa sebep oluyor, hem de kişilerin mağduriyetlerini beraberinde getiriyordu. Ayrıca bu aktivasyon işlemi sigortalıların tabi olduğu kapsama göre farklı farklı programlar üzerinden yapılmakta idi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, belirtilen aksaklık ve sıkıntıları gidermek amacıyla, sağlık aktivasyon işlemlerinde kullanılan aktivasyon veri tabanlarını birleştirerek, bütün genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık provizyon işlemlerinin tek bir program üzerinden yürütülmesini sağlayan Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) uygulamasını başlattı. Uygulama ilk başta pilot bölge olarak 09/09/2011 tarihinde Ankara, 30/09/2011 tarihinde Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yalova ve Gümüşhane illerinde devreye girdi. Daha sonra 20/10/2011 tarihinde Burdur, Nevşehir, Bayburt, Artvin, Bartın, Bolu, Karabük, Kars, Sinop, Amasya, Kastamonu, Edirne, Uşak, Kırklareli, Bilecik, Niğde, Aksaray, Rize, Erzincan ve Ardahan illerinde; 26/10/2011 tarihinde Adana, Antalya, Kocaeli ve Samsun illerinde, 22/11/2011 tarihinde Çanakkale, Isparta, Manisa, Düzce, Osmaniye, Hatay, Yozgat, Kilis, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Sivas ve Tokat illerinde; 18/01/2012 tarihinde Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, İzmir, Mardin, Muş, Tunceli, Batman, Şırnak, Iğdır illerinde, 20/01/2012 tarihinde Bursa, Diyarbakır ve Van illerinde, 25/01/2012 tarihinde İSTANBUL illerinde devreye girdi. En son geçtiğimiz hafta itibariyle de bütün illerde Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) devreye girdi.

Artık Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmet sunucuları ile üniversite ve anlaşmalı özel sağlık hizmeti sunucuları, eczane ve optik işletmelerince provizyon sorgulaması SPAS programı üzerinden yapılmaktadır.

Bu yeni uygulamayla birlikte; ilk defa işe girenlerin, yeni doğan çocukların sağlık aktivasyon işlemleri de dahil, bazı istisnai durumlar hariç kişilerin sağlık aktivasyon işlemleri Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi (SPAS) tarafından otomatik olarak yapılacak. Aynı şekilde ölen kişilerin sağlık aktivasyonu iptal edilerek bunlar adına usulsüz sağlık yardımı alınması önlenecek. Yeni sistem sağlık aktivasyonu için Kurum ünitelerine başvuru sayısını önemli ölçüde azaltacağı gibi, sağlık aktivasyon işleminde çalışması gereken personel sayısı da önemli ölçüde azalacak.

Kişiler sağlık yardımlarından yararlanmaya müstehak olup olmadıklarını, Kurumun web sitesindeki https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/SpasSonuc adresinden yapabileceklerdir. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan duyuru internet sitesinde yer almaktadır.

Tabi bütün bu olumlu yönlerine rağmen, az da olsa sağlık aktivasyonu konusunda sorun yaşayan kişiler olabileceğinden, Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık yardımlarına müstahak olmasına rağmen, SPAS programı üzerinden provizyon alamayan genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğun kişilerin, sorunlarının çözümü için en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.(www.isvesosyalguvenlik.com)