Anasayfa / Eski Haberler / Özel Hastanelere İlave/Fark Ücret Konusunda Yeni Bir Kontrol Sistemi Geliyor

Özel Hastanelere İlave/Fark Ücret Konusunda Yeni Bir Kontrol Sistemi Geliyor

Sponsorlu Bağlantılar

Özel hastaneler ile vakıf üniversite hastanelerinin, sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kurumca ödenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak belirli sınırlar dahilinde ilave ücret alma haklarının olduğu; alınacak ilave ücretin sınırını belirlemek için Kurumun belirli ölçütlere göre hastaneleri sınıflandırarak puan verdiği, hastanelerin puanlama durumuna göre, ilave ücret alacakları sağlık hizmeti için Kurumun kendilerine ödedikleri tutar üzerinden puanlama durumlarına göre % 30 ila % 90 arasında ilave ücret alabilecekleri daha önce belirtilmişti (21/12/2010, 7/1/2011, 30/12/2011, 28/02/2012, 19/03/2012, 20/03/2012, 27/03/2012 tarihli haberler).

Sosyal Güvenlik Kurumu bu uygulamayı, hasta veya hasta yakınından yüksek miktarda ilave ücret alınmasını önlemek ve alınabilecek ilave ücrete sınırlama getirmek için yapmakta, hatta kendisinden fazladan ilave ücret alınan kişilerin ilgili özel sağlık kuruluşunu Kurma ihbar etmesi veya şikayette bulunması halinde Kurum, söz konusu özel sağlık kuruluşuna, haksız olarak alınan ilave ücret tutarına göre belirlediği miktarda idari para cezası uygulamaktadır. Ancak, özel hastane ve vakıf üniversite hastaneleri puanlandırılarak hangi hastanenin en fazla yüzde kaç oranında ilave ücret alabileceği Kurum tarafından belirlenip duyurulsa da kendisinden ilave ücret alınan kişi, söz konusu sağlık hizmeti için Kurumun sağlık hizmet sunucusuna ne kadar ücret ödediğini bilmediği, öğrenme imkânı olmadığı için, yapılan işlem veya verilen sağlık hizmeti karşılığında kendisinden alınabilecek en yüksek ilave ücretin miktarını da tespit edememekte, dolayısıyla bu uygulama çoğu zaman hasta veya hasta yakınından Kurumca belirlenen sınırı aşan miktarlarda ilave ücret alınmasına engel olamamaktadır.

Kurum bu sorunu ortadan kaldırmak ve söz konusu uygulamayı daha etkin hale getirebilmek için ÖZEL SAĞLIK HİZMET SUNUCULARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRİCİ WEB SİTESİ açmaya karar verdi. Söz konusu web sitesi hizmete girdiğinde, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişiler, bu web sitesinden; sağlık hizmeti satın alabilecekleri özel sağlık hizmet sunucuları (SHS) hakkında genel bilgi edinebilecekler, özel sağlık hizmeti sunucularının sundukları hizmetlerin neler olduğunu, çalışan doktorların mesleki bilgilerini ve ödenecek maksimum ilave ücret oranı gibi konularda bilgi alabilecekler, hangi sağlık hizmeti için en fazla ne kadar ilave ücret alınabileceğini öğrenebilecek, kendisinden alınan ilave ücret tutarıyla karşılaştırma yaparak alınması gerekenden daha fazla ilave ücret alınıp alınmadığını dolayısıyla haksızlığa uğrayıp uğramadığını öğrenebilecek, böylece sağlık kuruluşları ilave ücret alırken daha temkinli davranmak zorunda kalacağı gibi hasta veya hasta yakınları daha kolay haklarını arayabilecekler, sitedeki bilgiler Kurumun MEDULA sisteminden alınacaktır.

Kurum söz konusu web sitesiyle ilgili olarak 03/05/2012 tarihinde bir duyuru yayımlamıştır. Duyuruda ayrıca, özel sağlık hizmet sunucuları tarafından girilmesi gereken bilgiler olduğu ve bunun için hazırlanan kılavuzun duyuru ekinde bulunduğu, söz konusu bilgilerin 10/05/2012 tarihe kadar http://kesenek.sgk.gov.tr/OzelSHSBilgi/pages/index.faces adresine giriş yapılarak doldurulması gerektiği belirtilmiştir. Duyuru metnine ve ekinde yer alan SHS Veri Girişi Kullanım Kılavuzuna Kurumun web sitesinden ulaşabilirsiniz.(www.isvesosyalguvenlik.com)