Anasayfa / Haber / Özel Hastanelerin Aldığı İlave Ücret İki Katına Çıkabilir

Özel Hastanelerin Aldığı İlave Ücret İki Katına Çıkabilir

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi “Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin bir katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmünü içermektedir.

Bu hükme istinaden, özel hastaneler ve vakıf üniversite hastaneleri, sağlık yardımları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, Kurumca ödenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak belirli sınırlar dahilinde ilave ücret almaktadırlar. Bu ilave ücretin üst sınırı daha önce Kurumca ödenen sağlık hizmet bedelinin en fazla % 70’i iken, 17/03/2012 tarihli ve 28236 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2939 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile değiştirilerek % 90’a çıkarılmıştı (19/03/2012 tarihli haber).

Bu defa 24/4/2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile 5510 sayılı Kanunun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “bir” ibaresinin “iki” şeklinde değiştirilmesi öngörülüyor. Eğer tasarıda yer alan bu hüküm aynen yasalaşırsa, özel hastane ve vakıf üniversite hastaneleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun ödediği sağlık hizmet bedelinin en fazla bir katına kadar hasta veya yakınından ilave ücret alabilecekken, Bakanlar Kurulu’nun artırması halinde iki katına kadar ilave ücret alabilecekler. Daha açık bir ifadeyle, şu an % 90 olarak uygulanan ilave ücret üst sınırını Bakanlar Kurulu isterse % 200’e kadar artırabilecek.