Anasayfa / Mevzuat / Yönetmelikler / Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik

Sponsorlu Bağlantılar

Bu Yönetmelik; 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak Milli Eğitim, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından birlikte hazırlanarak 2 Mayıs 2006 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin güncel metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Yönetmelikte; engellilerin yetenekleri doğrultusunda yapabilecekleri işte verimli olmalarını, ekonomik ve sosyal refahlarının sağlanması amacıyla kurulacak özel mesleki rehabilitasyon merkezlerinin açılışı, denetlenmesi ve işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemiş olup, Yönetmelik gerçek ve tüzel kişilerce özürlülere yönelik olarak açılacak olan özel mesleki rehabilitasyon merkezlerini kapsamaktadır.

Çalışma gücünün en az yüzde kırkından yoksun olduğu raporla belgelenen kişiler bu Yönetmelik kapsamında engelli (özürlü) sayılmaktadır.

Yönetmelikte yer almayan hükümler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Yönetmelik kapsamındaki mesleki ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimi Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları mevzuatına göre yapılacak, gerekli görüldüğünde Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüklerinden de bir yetkilinin katılımı sağlanacaktır.

Yönetmelikte;

– Mesleki rehabilitasyon merkezi açma, devir, nakil ve kapatma,

– Mesleki rehabilitasyon merkezlerinde uygulanacak rehabilitasyon hizmetleri ve kurs programları,

– Mesleki rehabilitasyon merkezi personeli ve nitelikleri bölümünde; merkezde çalıştırılacak personel ve personelin nitelikleri,

– Mesleki rehabilitasyon merkezinin bölümleri ve donanım bölümünde; merkezin bölümleri ve donanımı,

– Mesleki rehabilitasyon merkezinin  işleyişine ilişkin esaslar bölümünde; merkeze engelli kabulü, merkeze kabul edilecek engellilerde aranacak şartlar ve istenecek belgeler, merkezden engellinin ayrılması,

– Teftiş, denetim ve soruşturma,

konularında düzenlemeler yer almaktadır.