Anasayfa / Soru - Cevap / Özel Muayenehane Hekimleri İstirahat Raporu Verebilir mi ?

Özel Muayenehane Hekimleri İstirahat Raporu Verebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal Güvenlik Kurumu yakın zamana kadar, değil özel muayenehaneler, sözleşmesi olmayan özel hastane, tıp merkezi, poliklinik gibi yerlerden alınan istirahat raporlarını dahi kabul etmiyor, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına onaylatılmasını istiyordu.

Ancak daha sonra Kurum bu konuda uygulama değişikliğine gitti ve raporlarda onay şartını kaldırdı. (Bkz. SGK’dan Büyük Kolaylık – Raporlarda Onay Şartı Kaldırıldı) Ancak buna karşılık SGK; ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşu kapsamında (Ağız

Ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik kapsamında) olanlar hariç olmak üzere muayenehaneleri sağlık hizmet sunucuları arasında saymamakta, dolayısıyla herhangi bir sağlık tesisine bağlı olmadan özel muayenehanesi olan hekimler tarafından sigortalılar adına düzenlenen raporları kabul etmemekte, bu raporlara istinaden herhangi bir rapor parası ödememektedir.

Özel muayenehane hekimleri tarafından istirahati uygun görülen sigortalıların sözleşmeli veya sözleşmesiz sağlık hizmet sunucularına müracaat etmeleri, yapılacak muayene sonucu sigortalının istirahatine lüzum görülmesi ve yeniden rapor düzenlenmesi halinde SGK bu yeni rapora istinaden prim gün sayısı da yetiyorsa rapor parasını ödemektedir. Bu durumda da özel muayenehane hekiminden alınmış olan istirahat raporunun bir anlamı kalmamaktadır.

Sağlık hizmet sunucuları kapsamına girenler Muayene – İlaç – Tedavi Katılım Payı ve İlave Ücret Uygulamaları başlıklı yazının “6- Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sınıflandırılması” başlıklı bölümünde, rapor parası alma şartları ise Geçici İş Göremezlik Ödeneği (Rapor Parası) Kimlere Verilir – Şartları Nelerdir? Başlıklı yazıda belirtilmiştir.

Özel muayenehane hekiminden alınacak raporun işyeri açısından geçerli olup olmayacağına gelince. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca alınması gereken işe giriş sağlık raporu, periyodik muayene, ağır ve tehlikeli işlerde çalışılabileceğine dair rapor ve diğer raporların işyeri hekiminden alınması, henüz işyeri hekimi çalıştırma/görevlendirme yükümlülüğü başlamamış işyerlerinde çalışanların ise bu yükümlülük başlayana kadar kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden almaları gerekmektedir. (Bkz. Az Tehlikeli İşyerlerinde Uzman ve Hekim Görevlendirme Yükümlülüğü Ertelendi başlıklı yazı.)

Özel muayenehane hekimlerinden alınacak istirahat raporlarının işveren tarafından kabul edilip edilmeyeceği konusuna gelince, bu konuda herhangi bir mevzuat hükmü yer almadığından işveren kabul etmeyebilir. (isvesosyalguvenlik.com)