Anasayfa / GSS / Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem Başlatacak Yönetmelik Yayımlandı

Özel Sağlık Sigortasında Yeni Dönem Başlatacak Yönetmelik Yayımlandı

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 98 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usûl ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 11, 12, 31/B ve 32 nci maddeleri ile 5510 sayılı Kanununun söz konusu 98 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği, 23 Ekim 2013 tarihli ve 28800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğin “Özel sağlık sigortalarında çalışma esası” başlıklı 17 nci maddesi bir yıl sonra, diğer maddeleri 6 ay sonra yürürlüğe girecek. Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortası uygulamaları Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yürütülecek.

Tamamlayıcı ve destekleyici sağlık sigortaları ile;

a) Genel sağlık sigortalısının Kanun kapsamında SGK tarafından karşılanan Türkiye’deki giderlerine ilave masraflar,

b) Genel sağlık sigortalısının SGK tarafından karşılanmayan Türkiye’deki giderleri,

sözleşmenin teminat kapsamı ve şartları dahilinde, sigorta şirketi tarafından karşılanacak.

Yönetmeliğin tam metninin yer aldığı 23 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’ye http://www.resmigazete.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.