Anasayfa / Haber / Özel Sektör Çalışanları Uzun Çalışma Saatlerinden Şikayetçi

Özel Sektör Çalışanları Uzun Çalışma Saatlerinden Şikayetçi

Sponsorlu Bağlantılar

Çalışanların haftalık çalışma süresinin kaç saat olduğu, aylık en fazla kaç saat fazla mesai yapılabileceği, çalışanlara günlük verilmesi gereken dinlenme süreleri aslında 4857 sayılı İş Kanununda ayrıntılı olarak belirtilmiş.

İş Kanununun;

– 63 üncü maddesinde; genel bakımdan çalışma süresinin haftada en çok 45 saat olduğu, aksi kararlaştırılmamışsa bu sürenin, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanması gerektiği,

– 68 inci maddesinde; günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere; Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika, dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat, yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde ise bir saat ara dinlenmesi verilmesi gerektiği,

– 41 inci maddesinde günlük 11 saati, haftalık 45 saati aşan çalışma süresinin fazla mesai sayılacağı, fazla mesai süresinin toplamının bir yılda 270 saatten fazla olamayacağı belirtilmiştir.

Kanunda çalışma süreleri yukarıdaki gibi açıkça belirtildiği halde özel sektöre bağlı birçok işyerinde bu sürelere riayet edilmemektedir.

Nitekim; isbul.net’te yayımlanan ankette katılımcılara çalışma hayatında en çok rahatsız oldukları konular sorulmuş; ankete katılanların yüzde 42’si en çok uzun çalışma saatlerinden şikayetçi olduklarını belirtmiş, yüzde 23’ü görev tanımı dışında iş verilmesini, yüzde 16’sı sosyal hakların tam karşılanmamasını, geriye kalan yüzde 19’luk kesim ise sosyal ortam olmamasını, uyumsuzluk ve huzursuzluk konularını en çok şikayetçi oldukları konular arasında belirtmişlerdir.

isbul.net Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gezer ise anketle ilgili olarak, mesai saatlerinin fazlalığı ve mola saatlerinin düzgün ayarlanmamasının genel bir sorun olduğunu, özel sektörde çalışanların kamuda çalışanlara göre daha uzun saatlerde çalıştığını, kimi firmalarda çalışma saatlerinin kamuya göre 2-3 saat fazla olabildiğini, özellikle trafik sorununun olduğu büyük şehirlerde çalışma saatlerine ek olarak trafikte kalma süresinin de uzun olmasının çalışanların hem sosyal yaşantısını hem de sağlıklarını etkileyebildiğini, belirtmiştir. (isvesosyalguvenlik.com)