Anasayfa / Haber / Özel Sektörden İhale Alan İşverenlere Kolaylık

Özel Sektörden İhale Alan İşverenlere Kolaylık

Sponsorlu Bağlantılar

İhale konusu işlerle özel bina inşaatları asgari işçilik uygulaması kapsamına girdiğinden, SGK mevzuatı ve uygulamaları gereğince bu tür işler için ayrı işyeri dosyası açılması gerekmektedir.

Ayrı işyeri dosyası açtırması gerektiği halde devamlı işyeri dosyasından veya başka bir iş için açılmış olan geçici işyeri dosyasından bildirim yaptığı tespit edilen işyerleriyle ilgili olarak, Kurum tarafından ayrı işyeri dosyası açılmakta, bildirimler o dosyaya aktarılmakta, işverene idari para cezası uygulanmaktadır.

Bu durum özellikle birbiri ardına devam eden ihaleli işlerde söz konusu olabilmektedir. Örneğin, bir bankanın temizlik veya güvenlik işini alan işveren, işi ilk aldığında geçici bir işyeri dosyası açtırıp bildirimleri o dosyadan yapmakta, ancak daha sonra işin süresi bitip yeni ihale sözleşmesi imzalanıp aynı işe devam edilmesi halinde, yapılan her yeni ihale sözleşmesi ayrı bir iş olduğu ve ayrı işyeri dosyası açılması gerektiği halde işveren ilk geçici dosyadan bildirime devam etmektedir. Ancak daha sonra asgari işçilik uygulaması sırasında bu yanlışlık Kurum tarafından tespit edilmekte, her sözleşme için ayrı dosya açılarak bildirimler aktarılmakta, ayrıca işverene idari para cezası uygulanmakta, bu durum da işverenlerin mağduriyetine ve yakınmalarına yol açmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü yayımladığı 2016/23 sayılı Genelge ile bu konuda işverenlere kolaylık getirdi. Genelge uyarınca;

– Bundan böyle; uygulamada, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında kalan, özel sektör işyerleri (ters işlem kodu ile (1) veya (3) mahiyet kodunda tescilli özel sektör işyerleri de dahil) tarafından, aynı işverene, aynı iş kolunda olmak üzere tekraren verilen, güvenlik, temizlik ve benzeri hizmet alımı işlerinde; çalıştırılacak personel sayısının belli olması, konunun asgari işçilik işlemleri kapsamı içinde değerlendirilmesinin gerekmesi halinde gerekli işlemlerin tamamlanmış olması, önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yenilenen sözleşmeyle tekrar verilen işin başlama tarihi arasında 30 günlük süreden (30 uncu gün dahil) daha az bir süre olması, sözleşmesi biten işten dolayı işten ayrılış bildirgesinin verilmeyerek çalışmaya devam edilmesi veya hizmet akdi askıya alınarak yeni sözleşme kapsamında işe başlatılması şartlarının bir arada bulunması kaydıyla, sözleşmeyle yeniden verilen iş için yeniden işyeri dosyası tescil ettirilmeyecek yani ayrı işyeri dosyası açtırılmayacak, ayrıca sözleşmeyle yenilenen iş için işyeri dosyası tescil ettirilmemesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacak.

“Özelden özele verilen işlerde” önceki sözleşmenin bitim tarihi ile yeni sözleşmeye göre sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden fazla olması halinde de yeni sözleşmeyle verilen iş için yeni işyeri dosyası tescil ettirilmesi veya sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihin 30 günden az olmasına rağmen ayrı dosya tescil ettirilmesinin tercih edilmesi halinde ise en geç sigortalı çalıştırılmaya başlandığı tarih itibariyle işyeri tescili yaptırılacak, ani yeni işyeri dosyası açtırılacak.

Öte yandan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan işler içinse eski uygulama, yani her ihale sözleşmesi için ayrı işyeri dosyası açtırma uygulaması ise aynen devam edecek. (isvesosyalguvenlik.com)