Anasayfa / Haber / Para Cezalarını da Artıracak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Para Cezalarını da Artıracak Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Sponsorlu Bağlantılar

Bilindiği üzere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları asgari ücret zammı oranında artmaktayken, bunun dışındaki idari para cezaları ise her yıl Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yeniden değerleme oranı esas alınarak belirlenmekte yani artmaktadır.

Maliye Bakanlığı ise yeniden değerleme oranını 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını esas alarak belirlemektedir.

Bu doğrultuda Maliye Bakanlığı 2016 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranını yüzde 3,83 (üç virgül seksenüç) olarak açıkladı ve konuya ilişkin 474 sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu oran, aynı zamanda 2016 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacak.

Bakanlık bir önceki yıl ise  457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranının yüzde 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak açıklamıştı.

Dolayısıyla 2017 Ocak ayında birçok idari para cezası yüzde 3,83 oranında artacak. Artacak idari para cezalarından bazıları aşağıda yer almaktadır.

– 4857 sayılı İş Kanunu idari para cezaları

– 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu idari para cezaları

– 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu idari para cezaları

– 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu idari para cezaları

– 5953 Sayılı Basın İş Kanunu idari para cezaları

– 854 Sayılı Deniz İş Kanunu idari para cezaları

5510 sayılı Kanuna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezaları ise asgari ücrete bağlı olduğundan, asgari ücrete yapılacak zam kadar artacak. (isvesosyalguvenlik.com)