Anasayfa / Haber / Para Cezalarını da Etkileyecek Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Para Cezalarını da Etkileyecek Yeniden Değerleme Oranı Açıklandı

Sponsorlu Bağlantılar

Maliye Bakanlığı yeniden değerleme oranını 2014 yılı için yüzde 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit etti ve buna ilişkin 441 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 15 Kasım 2014 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme oranı geçtiğimiz yıl ise yüzde 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak belirlenmişti.

Maliye Bakanlığı tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi esas alınarak her yıl açıklanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan bu yeniden değerleme oranları, esasen malî tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesine tâbi tutulması sırasında dikkate alınır. Bu oranlar ayrıca oranın açıklandığı yıla ait son geçici vergi dönemi için de uygulanır.

Ancak açıklanan bu yeniden değerleme oranları, birçok kanunda belirtilen idari para cezalarına uygulanacak yıllık artışlarda da dikkate alınır ve her yıl 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere birçok idari para cezası yeniden değerleme oranında artırılır yani zamlanır. Bu para cezaları arasında;

– İş Kanunu,

– İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

– İşsizlik Sigortası Kanunu,

– Türkiye İş Kurumu Kanunu,

– Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun,

– Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

gereğince uygulanacak idari para cezaları da yer almakta olup, güncel idari para cezalarına Pratik Bilgiler bölümünden ulaşabilirsiniz. Dolayısıyla 1 Ocak 2015 tarihinden geçerli olmak üzere söz konusu idari para cezaları yüzde 10,11 (on virgül on bir) oranında artacak yani zamlanacak.

5510 sayılı Kanuna istinaden Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezaları ise asgari ücret esas alınarak belirlenmektedir.