Anasayfa / Soru - Cevap / Part-Time Çalışan İşçinin Yıllık İzin Hakkı Var mıdır ?

Part-Time Çalışan İşçinin Yıllık İzin Hakkı Var mıdır ?

Sponsorlu Bağlantılar

Günlük hayatta part-time çalışma olarak adlandırılan çalışma şekli mevzuatta kısmi süreli çalışma olarak adlandırılmaktadır. Mevzuatta, işyerinde tam süreli çalışmanın üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmıştır.

İşyerinde haftalık 45 saatlik normal çalışma süresi uygulanıyorsa, bu durumda bu işyerinde haftada 30 saatin altında yapılan çalışmalar kısmi süreli yani part – time çalışma sayılır.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin başlıklı 13 üncü maddesinde; kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanların yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanacakları ve farklı işleme tabi tutulamayacakları, bunların iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl hakettikleri izinleri takip eden yıl içerisinde kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanacakları, bu işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konusunda bir ayrım yapılamayacağı belirtilmiştir.

Söz konusu mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere, yıllık ücretli izin konusunda tam süreli çalışanlarla part-time çalışanlar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığından, part – time çalışan işçi işe girdiği tarihten itibaren bir yılı doldurduğunda yıllık ücretli izne hak kazanacak, aynı şekilde doldurduğu her bir yıl için yıllık ücretli izin hakkı da doğacaktır.

Yönetmeliğin 21 inci maddesi uyarınca da kısmi süreli (part-time) ve çağrı üzerine çalışanlara; izin dönemine rastlayan çalışması gereken sürelere ilişkin ücretleri, yıllık izin ücreti olarak ödenecektir.

Yıllık izin ücreti konusunda ayrıntılı bilgi, İşçinin İzin Hakları – Ücretli ve Ücretsiz İzinler – İzin Verilmesi Zorunlu Durumlar – İzin Süreleri başlıklı yazıda yer almaktadır. (isvesosyalguvenlik.com)