Anasayfa / Soru - Cevap / Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşçi İşten Çıkarılabilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

İşverenin hangi hallerde haklı olarak iş sözleşmesini feshedebileceği 4857 sayılı İş Kanunun İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı başlıklı 25 inci maddesinde düzenlenmiş, Kanunun 18, 19, 20, 21 inci maddelerinde de otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde iş sözleşmesinin feshi halinde feshin geçerli bir sebebe dayanması, fesih bildiriminin yazılı olarak yapılması ve bu yazıda fesih sebeplerinin açık ve kesin bir şekilde yer alması gerektiği, hakkındaki iddialara karşı savunması alınmadan bir işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesinin, o işçinin davranışı veya verimi ile ilgili nedenlerle feshedilemeyeceği belirtilmiştir.

Dolayısıyla iş sözleşmesinin performans düşüklüğü nedeniyle feshedileceği durumlarda, öncelikle bu konuda işçinin savunmasının alınması, gerekirse performansının izlenmesi için kendisine bir süre verilmesi, buna rağmen iş sözleşmesi yine de feshedilecekse performans ölçümlerinin somut ve ölçülebilir verilere dayanması gerekir. Sübjektif değerlendirmelere dayalı performans ölçümlerine dayanılarak iş sözleşmesi feshedilemez. Bu hususlara uymadan iş sözleşmesinin işverence feshi halinde, çalışan durumuna göre işe iade davası (Bkz. İş Güvencesi – İşe İade Davası – Kapsama Giren İşyerleri – İşçiye Sağladığı Güvenceler) veya kötü niyet tazminatı davası (Bkz. Kötü Niyet Tazminatı Nedir ?) açabilir.(isvesosyalguvenlik.com)