Anasayfa / Soru - Cevap / Peşin Ödenip İndirimden Yararlanılan İdari Para Cezasına İtiraz Edilebilir mi ?

Peşin Ödenip İndirimden Yararlanılan İdari Para Cezasına İtiraz Edilebilir mi ?

Sponsorlu Bağlantılar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102 nci maddesi uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir, yani yüzde 25 indirim yapılır.

Ancak bu şekilde peşin ödeme indiriminden yararlanabilmek için itirazsız olarak ödenmiş idari para cezasına; idari para cezasının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük itiraz süresinin geçmemiş olması şartıyla Kuruma itiraz edilebileceği gibi, itirazın reddi halinde, buna ilişkin kararın tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine dava da açılabilir.

5110 sayılı Kanun dışında; 4857 sayılı İş Kanunu, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu, 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun çerçevesinde uygulanacak idari para cezaları ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunun hükümlerine tabi olup, söz konusu Kanunun 17 nci maddesinin altıncı fıkrasında “Peşin ödeme, kişinin bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkını etkilemez.” hükmü yer aldığından, aynı şekilde söz konusu kanunlar gereği uygulanan idari para cezalarına karşı da indirimden yararlanmak için peşin ödedikten sonra itiraz ve dava yoluna başvurulabilir.